Oivalluskirja

Ammatillisen tietopankin kerääminen opintojen ajalta

Liisa Karlsson

Pääidea:

 • Jokainen opiskelija kokoaa omaa Oivalluskirjaansa (eri) kursseilla, mielellään koko opintojensa ajan ja myös työelämässään.
 • Oivalluskirjaan hän kokoaan itseään kiinnostavaa tietoa, keskeisiä tieteellisiä käsitteitä, määrittelyjä, lähteitä ja näkökulmia.
 • Näin opiskelija kerryttää omaa tietopankkiaan, jota voi reflektoida ja muokata.
 • Oivalluskirjasta voi ammentaa eri kursseille, esseisiin ja työelämään oppimaansa.
 • Oivalluskirjaa pitämällä opiskelija voi löytää asioita, joista hän on kiinnostunut, johon hän haluaa perehtyä tarkemmin ja ryhtyä tekemään siitä vaikka opinnäytettään.

Muoto:

 • Oivalluskirja voi olla reikäkansiokansio, kirjanen, tiedosto tai kombinaatio, johon pääsee milloin vaan kirjaamaan ajatuksiaan, oivalluksiaan ja tietoa.
 • Oivalluskirjassa voi olla esim. kuvioita kuten ajatuskarttoja ja niitä voi tiedon lisääntyessä myötä myös muokata. Esimerkiksi omaa Flingaa voi helposti muokata
 • Yksi tai useampi osa Oivalluskirjaa voi olla myös ryhmän yhteinen, jota kaikki voivat muokata yhdessä.

Kurssikäyttöideoita:

 • Seuraavalla kurssilla opiskelija katsoo, mitä on kirjoittanut Oivalluskirjansa, reflektoi sitä ja muokkaa sekä jatkaa tekstejä
 • Jokainen kirjaa Oivalluskirjaansa säännöllisesti ja kurssin lopuksi siitä voidaan tehdä yhteenveto tai ottaa jokin keskeinen ilmiö, jota opiskelija avaa tarkemmin lähdeviitteineen. Se palautetaan opettajalle. Yhteenveto voi olla osa kurssisuoritusta ja -arviointia.
Oivalluskirja

Nimi (+opiskelijanumero)
Päivä, jolloin aloitit
Sivunumerointi

Sisällys, osiot voivat olla erilaisia, esimerkiksi seuraavia osioita  (punaisella osioita, joita on kaikilla):
 1. Käsitteitä (myös englanniksi, jos löytyy)
  • niiden määrittely (tai erilaisia määrittelyjä) + lähde + sivunumero
 2. Pohdin, mietin, kysyn, ihmettelen
 3. Keskeistä (tällä kurssilla tms.)
 4. Lasten kanssa työskentelyyn liittyvää
 5. Aikuisryhmän työskentelyyn liittyvää
 6. Omaan työskentelyyn liittyvää tietoa
 7. Vinkkejä, ideoita, (digi)välinetiä, taitoja
 8. Päiväkirjamaisia fiiliksiä
 9. Lähteet
  • + mikä kussakin lähteessä on kiinnostavaa ja miltä sivulta tämä löytyy (käytä lähdeviitetekniikkaa, esim. APA)Muuta
 10. Muuta

Kurssien verkko-osuuksien toteuttaminen

Claned

”Oppimisen Facebook”, vuorovaikutteinen, yhteisöllinen tiedonluominen oppimateriaalin ympärille.

Miten käytetty? MOOCin ja hybridikurssien verkko-osuuksien toteuttaminen

Sosiaaliset ominaisuudet ovat etu käyttäjille, kuten videoiden ja muiden materiaalien suora kommentointi- ja keskustelumahdollisuus. Oppimisanalytiikka helpottaa jossain määrin arviointia.

Puutteita ovat käytön aikainen hitaus sekä takkuilu, jotka hidastivat käyttämistä, eivätkä välttämättä nopeuttanueet oppimista. Samoin tehtävä- ja kyselyominaisuudet ovat niukat.

Esimerkki: MOOCin ja hybridikurssien verkko-osuuksien toteuttaminen. Voit tutustua toteutuksiin seuraavista nettiosoitteista: Luova ope  sekä Phenomenal Teacher Education

Mihin väline soveltuu? Yhteiseen ideointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), ulkoa opettelun tueksi, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, kehkeytyvään (oppimis tms.) prosessiin väline

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Vaatii rekisteröitymisen
Vaatiiko ostamista? Vaatii ostamisen
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu) Ryhmätyöskentelyn fasilitointi, mobiilikäyttöliittymä, bugaa muutenkin paljon, pelillisyyden mahdollisuudet puuttuvat…
Linkki digityökalun sivuille Claned

 

H5P

Käyttötarkoitus: Materiaalien interaktiivisuus, pelillistäminen. Esitysmateriaalien laadinta, monivalintakyselyt, laskutestit yms. mielikuvitus rajana. Saa integroitua elementtejä suoraan Moodlen / MOOCin materiaaleihin. Tehokas työkalu, joka helpottaa opetussivuston rakentamista, mutta voi vaatia hieman perehtymistä.

Esimerkkejä: https://theelearningcoach.com/wp-content/uploads/2017/03/H5P-content-types.jpg

Mihin väline soveltuu? Omaan reflektointiin, ulkoa opettelun tueksi, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, kehkeytyvään (oppimis tms.) prosessiin väline, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti)  

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? 30 päivää ilmainen kokeilu. Sitten maksullinen.
Linkki digityökalun sivuille www.h5p.org

 

Kyselyn tekeminen etäkokouksen aikana

Zoom, Polls-kysely toiminto

Tavoite: Monivalintakyselyt ja äänestys Zoom-tapaamisessa

Esimerkki: Ryhmän aktivointiin ja osallistamiseen esityksen aikana. Toimiva, koska toiminto on integroitu Zoom-ohjelmaan itseensä ja sen saa helposti näkyviin kaikille osallistujille. Myöskin vastauksia voi tarkastella suoraan kyselyn jälkeen. Helppoa, koska ei tarvitse linkittää erillisiä kyselyitä ja ohjata osallistujia jollekkin toiselle nettisivulle. Lisäksi toiminto antaa kanavan myös heille, jotka eivät halua osallistua kokoukseen keskustellen. Ennen tapaamista järjestäjä lisää zoomin verkkosivuilla tapaamiseen kyselyn/äänestyksen, jonka jälkeen järjestäjä lisää haluamansa kysymykset. Kun nämä on tallennettu voidaan kyselyä käyttää itse tapaamisessa.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Riittääkö Helsingin yliopiston tunnuksilla kirjautuminen, jotta voi käyttää digitaalista välinettä?
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu?
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu) Järjestäjällä täytyy olla Zoomin Premium-lisenssi, jotta polls-toimintoa voi käyttää. Helsingin Yliopiston tunnuksilla löytyy Premium-lisenssi.
Linkki digityökalun sivuille Zoom

 

Yhteinen tiedon rakentaminen

Padlet

Tavoite: Yhteinen tiedonrakentaminen. Näkemysten ja kokemusten kerääminen jäsennellysti. Padlet on hyvin monipuolinen työkalu, mutta tässä käytetty yhteiseen tiedon keräämiseen.

Esimerkki: Break out roomseissa koottu tietoja ja kirjattu yhteiselle alustalle, ideointiin.

Mihin käytetty? Yhteiseen ideointiin;Yhteisen tiedon rakentamiseen (keskustellen);Yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti);Ulkoa opettelun tueksi;Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen;Kehkeytyvään (oppimis tms.) prosessiin väline.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Laajempi käyttö vaatii ostamista. 
Vaatiiko ostamista? Laajempi käyttö vaatii ostamista. 
Kuka voi käyttää? Laajempi käyttö vaatii ostamista.
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ilmaisversiossa rajoitettu määrä neljään (mutta voi käyttää uudelleen jo avattuja – siivoa pois edelliset kommentit ja nimeä uudelleen).
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille

https://fi.padlet.com

 

Reflektointi

Reflektiofasilitaattori

Tavoite: Opiskelutaitojen kehittäminen omiin reunatuntemuksiin tutustumalla. Reflektoinnin avulla opiskelutaitojen kehittäminen. 

2-osainen, itsenäinen reflektiotehtävä, jonka päämääränä on tukea oppimista sekä asiantuntijaksi kasvamista. Tehtävän ohjeistus on verkko-osoitteessa auditiivisesti. Ohjeiden jälkeen kuunnellaan audiotallenne, jonka jälkeen kysymysten avulla prosessoidaan tehtävää. Ensimmäisessä osassa on yksilönäkökulma ja toisessa osassa yhteisöllinen näkökulma.

Mihin käytetty? Omaan reflektointiin;Yhteiseen reflektointiin;Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen. 

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Työkalun käytöstä sovitaan Kaisu Mälkin kanssa,  Tampereen yliopisto, kehittäjä ja yhteyshenkilö
Vaatiiko ostamista? Maksuton sopimisen jälkeen.
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Käyttö liittyy kurssin suorittamiseen, joten käyttöaika on sama kuin kurssin pituus.

 

Brainstormaus ryhmällä

Word

Tavoite: Löytää uusia hyviä ideoita, joita ei ehkä äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Brainstormaus vapauttaa luovaa ajattelua ja voi synnyttää yllättäviäkin ratkaisuehdotuksia.

Esimerkki: Ryhmä X haluaa ideoida miten tehdä opiskelusta kiinnostavampaa, he ottavat ajaksi 10 min. Ryhmäläiset alkavat ideoida. 10 min jälkeen he käyvät idealistaa läpi ja poimivat kohdan “Ulkoilu” yhdeksi teemaksi, jota jalostaa. Jalostuksessa he toistavat prosessin ja saavat idean, että voisi olla kiva opiskella ulkona puistossa ja ottaa piknik eväät mukaan.

Muita huomioita: Brainstormauksesta on myös muita variaatioita.

Kuvaus: Brainstormaus ryhmällä jaetussa Word-tiedostossa, johon osallistujat voivat vapaasti kirjoittaa ideoitaan. Ideointivaiheen jälkeen voidaan siirtyä ideoiden arvioimisvaiheeseen ja sitten jalostusvaiheeseen.

Ohjeistus työkalun käyttöön: Avaa Word Office 365 käyttöliittymän vasemmasta yläkulmasta. Helsingin yliopiston opiskelijana pääset oikeaan paikkaan vaikkapa Outlook-sähköpostistasi käsin. Luo uusi Word tiedosto.

Klikkaa oikeasta yläkulmasta “share” nappulaa, sitten klikkaa HY opiskelijat & työntekijät kohtaa, jonka jälkeen alle avautuu boksi “allow edit”, klikkaa se valituksi. Sitten jaa linkki muille henkilöille.

Nyt kaikki tämän linkin saaneet HY henkilöt voivat tehdä muokkauksia kyseiseen Word-asiakirjaan.

Luo tämän jälkeen Zoom-tapaaminen, jossa voitte mikrofonien välityksellä höpötellä ja aloittaa ideoinnin.

Ohjeistus pedagogisen tekniikan käyttöön: Brainstormaus eli ideointi kulkee seuraavasti

 • Sovitaan ideointiaika esim. 10 minuuttia.
 • Tämän 10 minuutin ajan kaikki listaavat vapaasti mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä ideoita Wordiin. Heitä paperille se mikä ensimmäisenä mieleen tulee. Tässä kohtaa ideoita ei vielä arvioida tai kritisoida! Kaikki käy.
 • Tämän jälkeen ideointivaihe voidaan toistaa, jos materiaalia halutaan enemmän tai siirtyä eteenpäin prosessissa.
 • Arviointivaihe: Käydään ideoita läpi ja jutellaan niistä. Muistakaa, että nämä ovat vain ideoita. Ollaan kohteliaita.
 • Parhaita ideoita voidaan poimia jatkojalostukseen.
 • Jatkojalostus: toistetaan prosessi parhaiden ideoiden pohjalta, eli ideoidaan uusiksi mutta ottaen huomioon aikaisemmat ideat.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Tekijät kirjautuvat Helsingin yliopiston tunnuksilla
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää?


Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä sekä kaikki, joilla Office 365 eli ns. netti Word

Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille Microsoft Word

 

Työskentely yhdessä

Flinga

Tavoite: Opittavan asian käsittely, ideointi ja jatkokehittely yhdessä, aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.

Esimerkki: Työskentelyalustan luominen etukäteen ryhmätöille, mielipiteiden ilmaisuun tai opitun asian kiteyttämiseen. Etukäteen luodun alustan avulla voi ohjata työskentelyä.

Mihin käytetty? Yhteinen ideointi, opitun asian käsittely, ryhmätyöiden tekeminen, ryhmätöiden purku, mielipiteiden kartottaminen, yhteinen reflektointi, yhteisen tiedon rakentaminen, yhteisen tuotoksen rakentaminen, opettamiseen ja oppimiseen monipuolisuutta.

Flinga on eräänlainen verkkopohjainen valkotaulu, joka soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi yhteisölliseen tiedonrakentamiseen ja opiskelijoiden aktivointiin opetustapahtuman aikana. Flinga toimii verkkoselaimen kautta, joten sitä voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykälläkin, kunhan saatavilla on verkkoyhteys.

Tekninen tuki: opetusteknologia@helsinki.fi

Linkki tarkempiin ohjeisiin: Flingan videomuotoiset ohjeet löydät täältä

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Session tekijä kirjautuu Helsingin yliopiston tunnuksilla Flingaan (hy.flinga.fi), osallistujilla ei tarvitse olla tunnuksia
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osallistujilla pääsy linkillä.
Helsingin yliopiston ulkopuolisista osoitteista tulevat voivat käyttää myös.
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Linkki digityökalun sivuille Kirjautuminen hy.flinga.fi, osallistujat edu.flinga.fi