Symposiumin ts. usean esityksen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi

Zoom

Tehtäväni oli vetää neljän esityksen symposium verkossa yhden tallenteen avulla. Zoomin ja ilmaisohjelman avulla osallistujat eivät tarvinneet muuta teknologiaa kuin zoomin.

Esimerkki: Jokainen teki esityksestään zoom-esityksen nauhoittaen sen. Esittäjät lähettivät minulle nämä MP4-esityksensä. Netistä löytyy useita ilmaisia ohjelmia joilla sain yhdistettyä nämä esitykset yhteen. Toimi hyvin ja helposti ja tuloksena oli yksi video jossa oli neljä eri esitystä kuten symposiumissa kuuluukin.

Mihin väline soveltuu: Lopputuotoksen tekemiseen

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Etäkokouksen järjestäjä kirjautuu. Osallistujien ei tarvitse kirjautua. Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat kirjautuvat Helsingin yliopiston tunnuksilla.
Vaatiiko ostamista? Zoom on ilmainen, mutta ilmaisversiossa rajoituksia, kuten 45 min kokoukset.
Kuka voi käyttää? Maksuton: Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osallistujilla pääsy linkillä. Helsingin yliopiston tunnuksilla saa Premium-version käyttöönsä.
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu) Ilmaisversiossa rajoituksia kuten 45 min kokoukset.
Linkki digityökalun sivuille https://helsinki.zoom.us/

 

Pelillisyysalusta mobiiliin oppimiseen ja koulutukseen

Seppo-sovellus

Anna Uitto ja Iiris Lukkarinen

Käyttötarkoitus: Seppo toimii tableteilla ja älypuhelimilla. Opettaja voi luoda joustavasti oppimisympäristön ja olla etänä pelaajaan taikka pelaajiin pelin kautta, esim. ohjeiden ja palautteen antamisessa. Voidaan soveltaa myös ulkona oppimisessa.

Esimerkki: Oppilaat liikkuvat ulkona opettajan tekemän pelin ohjeen mukaan ja tekevät annettuja tehtäviä, esim. havaintoja tai mittauksia ympäristössä, oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti eir oppiaineissa tai monilaisesti. Lisätietoa: http://hdl.handle.net/10138/301672  

Mihin väline soveltuu? Ryhmiin jakamiseen, yhteiseen ideointiin, yhteiseen reflektointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (keskustellen), yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), lopputuotoksen tekemiseen, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko ostamista? Vaatii ostamisen.
Linkki digityökalun sivuille https://seppo.io/

 

Tuntemusten ja tietämyksen kartoitus, palautteen anto, loppukoonti

Sanapilvi

Käyttötarkoitus: Helppo käyttää esimerkiksi asiaan motivoitumiseen tai loppukoontiin. Antaa opelle mukavasti suuntaa mm. fiiliksistä, opitusta tms. Nopea, helppo ja motivoiva!

Esimerkki: Tunnin/opetuksen alussa esimerkiksi ”mitä tiedät asiasta”, ”mitkä tekijät ovat tärkeitä” tms. mitä vaan! Kätevä myös vaikka vertaisarviointiin, palautteen antamiseen… Erittäin hyvä myös vahvuuksien tai positiivisen palautteen antamisessa. ”Miten onnistuimme ryhmätyössä…”

Miten käytetty? Olen käyttänyt ihan zoomin tai teamsin kautta, linkki on jaettu chatissa ja sanallisesti ohjeistettu. Linkki on jaettu myös sähköisessä opetusmateriaalissa, jolloin opiskelijat vastanneet tiettyyn aikaan mennessä, jolloin vastaus tai siis pilvi käsitelty yhdessä opiskelijoiden kanssa… Toimii hyvin ihan reaaliajassa opetuksen aikana.

Mihin väline soveltuu? Tutustumiseen, yhteiseen ideointiin, yhteiseen reflektointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), lopputuotoksen tekemiseen, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen  

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Pedanet vaatinee rekisteröintiä
Linkki digityökalun sivuille Pedanet

 

Asioiden jäsentäminen

Mindmup

Käyttötarkoitus: Ilmainen mindmap työkalu

Esimerkki: Yhteisessä Zoom-tapaamisessa yksi henkilö toimi kirjurina ja yhdessä ideoimme eri aihealueita. Kirjuri loi ajatuskarttaa keskustelun pohjalta. Lopuksi pystyimme ajatuskartan pohjalta ideoimaan tutkimuskysymystä tutkimukseemme.

Mihin käytetty? Tutkimuskysymyksen aihealueiden ideointiin. Helppo tehdä selkeä ajatuskartta.

Mihin väline soveltuu? Yhteiseen ideointiin, yhteiseen reflektointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), ulkoa opettelun tueksi, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, lopputuotoksen tekemiseen.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Ei vaadi rekisteröintiä.
Vaatiiko ostamista? Mindmapin tallentaminen vaatii gold-tunnukset, jotka ovat maksulliset. Kuvan mindmapista saa tallennettua ilmaiseksi.
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu?-
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille mindmup.com

 

Brainstormaus ryhmällä

Word

Tavoite: Löytää uusia hyviä ideoita, joita ei ehkä äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Brainstormaus vapauttaa luovaa ajattelua ja voi synnyttää yllättäviäkin ratkaisuehdotuksia.

Esimerkki: Ryhmä X haluaa ideoida miten tehdä opiskelusta kiinnostavampaa, he ottavat ajaksi 10 min. Ryhmäläiset alkavat ideoida. 10 min jälkeen he käyvät idealistaa läpi ja poimivat kohdan “Ulkoilu” yhdeksi teemaksi, jota jalostaa. Jalostuksessa he toistavat prosessin ja saavat idean, että voisi olla kiva opiskella ulkona puistossa ja ottaa piknik eväät mukaan.

Muita huomioita: Brainstormauksesta on myös muita variaatioita.

Kuvaus: Brainstormaus ryhmällä jaetussa Word-tiedostossa, johon osallistujat voivat vapaasti kirjoittaa ideoitaan. Ideointivaiheen jälkeen voidaan siirtyä ideoiden arvioimisvaiheeseen ja sitten jalostusvaiheeseen.

Ohjeistus työkalun käyttöön: Avaa Word Office 365 käyttöliittymän vasemmasta yläkulmasta. Helsingin yliopiston opiskelijana pääset oikeaan paikkaan vaikkapa Outlook-sähköpostistasi käsin. Luo uusi Word tiedosto.

Klikkaa oikeasta yläkulmasta “share” nappulaa, sitten klikkaa HY opiskelijat & työntekijät kohtaa, jonka jälkeen alle avautuu boksi “allow edit”, klikkaa se valituksi. Sitten jaa linkki muille henkilöille.

Nyt kaikki tämän linkin saaneet HY henkilöt voivat tehdä muokkauksia kyseiseen Word-asiakirjaan.

Luo tämän jälkeen Zoom-tapaaminen, jossa voitte mikrofonien välityksellä höpötellä ja aloittaa ideoinnin.

Ohjeistus pedagogisen tekniikan käyttöön: Brainstormaus eli ideointi kulkee seuraavasti

  • Sovitaan ideointiaika esim. 10 minuuttia.
  • Tämän 10 minuutin ajan kaikki listaavat vapaasti mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä ideoita Wordiin. Heitä paperille se mikä ensimmäisenä mieleen tulee. Tässä kohtaa ideoita ei vielä arvioida tai kritisoida! Kaikki käy.
  • Tämän jälkeen ideointivaihe voidaan toistaa, jos materiaalia halutaan enemmän tai siirtyä eteenpäin prosessissa.
  • Arviointivaihe: Käydään ideoita läpi ja jutellaan niistä. Muistakaa, että nämä ovat vain ideoita. Ollaan kohteliaita.
  • Parhaita ideoita voidaan poimia jatkojalostukseen.
  • Jatkojalostus: toistetaan prosessi parhaiden ideoiden pohjalta, eli ideoidaan uusiksi mutta ottaen huomioon aikaisemmat ideat.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Tekijät kirjautuvat Helsingin yliopiston tunnuksilla
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää?


Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä sekä kaikki, joilla Office 365 eli ns. netti Word

Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille Microsoft Word

 

Esitystyökalu

Prezi

Mihin käytetty? Verkossa toimiva esitystyökalu, jonka käyttöliittymä mahdollistaa zoomauksen esityksen eri osa-alueisiin (esim. käsitekartan kupliin).

Tavoite: Interaktiivisten ja dynaamisten esitysten luominen. Katso tarkemmin täältä

Esimerkki Prezin käytöstä.
Sisällöllinen tarkoitus Tietoa välineestä
Yhteinen tiedon rakentaminen Väline vaatii rekisteröintiä
Myös maksullinen versio olemassa
Ilmainen versio suppeampi kuin maksullinen
Yhteisen tuotoksen tekeminen Kaikki rekisteröityneet voivat käyttää.
Opettamisen/oppimisen monipuolistaminen Linkki digityökalun sivulle https://www.prezi.com

 

Visuaaliset esitykset

Canva

Mihin käytetty? Diaesityksen luominen näyttäväksi. Canvasta on hyötyä, kun halutaan tehdä visuaalisesti kivan näköisiä esityksiä valmiiseen pohjaan pienellä vaivalla.

Tavoite: ilmainen työkalu esim. powerpoint-esitysten, julisteiden ja kuvien luomiseen.

Esimerkki: Käytimme Canvaa leikkipankki-diaesityksen luomiseen.

Tässä kuvaesimerkki Canvalla toteutetusta diasta.
Sisällöllinen tarkoitus Tietoa välineestä
Yhteinen tiedon rakentaminen Väline vaatii rekisteröintiä
Yhteisen tuotoksen tekeminen Ilmaisella versiolla pystyy työskentelemään pitkälle
Opettamisen/oppimisen monipuolistaminen Linkki digityökalun sivulle https://www.canva.com/fi_fi/