Digisvenska – digitala studentprov i medellång svenska

Projektet Digisvenska undersöker de digitala studentproven i medellång svenska (B-svenska, svenska som andra inhemska språk). Projektet är ett samarbete mellan ämnet språkbedömning (eng. language assessment) vid pedagogiska fakulteten och ämnet svenska språket vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet. Projektledare är Raili Hildén och Therese Lindström Tiedemann leder den del som görs vid humanistiska fakulteten.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden (aug. 2022–juli 2024).

Inom projektet arbetar:
Raili Hildén, biträdande professor och docent i språklig bedömning
Therese Lindström Tiedemann, universitetslektor i svenska språket

Daniela Piipponen, svenska språket
Jesse Örö
Rosa Aalto, svenska språket
Tanja Samulin
Erik Axelson, Språkbanken (FIN-CLARIN)
samt stöd ges även av Mietta Lennes, Språkbanken (FIN-CLARIN)