Presentationer

Hildén, Raili, Samulin, Tanja & Örö, Jesse.  2023. Hur härligt klingar läroplanen i hörförståelseprov. Svenskan i Finland 2023, Joensuu 5.5.2023.

Lindström Tiedemann, Therese, Aalto, Rosa & Axelsson, Erik. 2023. Språkliga breddens inverkan på provresultatet i studentexamen i medellång svenska

Lindström Tiedemann, Therese, Piipponen, Daniela & Axelsson, Erik. 2023. Digisvenska-korpusen – en inlärarkorpus baserad på studentprovet i B-svenska. Svenskan i Finland 2023, Joensuu 5.5.2023.

Piipponen, Daniela & Lindström Tiedemann, Therese. 2023. Verbböjningen i skrivprestationer i medellånga studentprovet i svenska. AFinla 2023, Tammerfors 9.11.2023.

Samulin, Tanja, Hildén, Raili & Örö, Jesse. 2023. Keskipitkän ruotsin yo-kuuntelut LOPSin ja Bloomin valossa. Linguapeda 2023, Jyväskylä 15.5.2023.