Publikationer

Hilden, R. (insänd). Hur väl motsvarar hörförståelseprovet i svenska läroplanen för gymnasiet – analys av uppgifter i studentexamen. Svenskan i Finland 20.