Syventävien opintojen tutkielmapalkinto 2009

Lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien tutkielmien ohjaajille
SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PALKINTOJEN JA­KO 2009

Lääketieteellinen tiedekunta jakaa kaksi syventävien opinto­jen tut­kielmista annettavaa palkin­toa á 1000 euroa vuo­nna 2009.  Pal­kinnot jaetaan koulutusohjelmien kesken seu­raa­vasti: lääke­tie­de 1 ja hammaslääketiede 1.

Syventävän projektin työnohjaa­jaa ja laitoksen esimiestä pyydetään tekemään mahdolliset esityksensä palkinnon myöntä­misestä ansiokkaan tut­kielman tehneel­le opiskelijalle. Perusteltuun esitykseen on liitettävä valmis tutkielma. Esi­tyk­siä voi tehdä vuoden 2009 aikana hyväksy­tyistä tut­kiel­mista ja ne käsi­tellään lääketieteen/hammaslääketieteen perustut­kintojen suunnit­telutoimi­kunnissa.

Esitykset tulee toimittaa toimikuntien sihtee­reille:

LÄÄKETIETEEN OPISKELIJOITA KOSKEVAT ESITYKSET 11.12.2009 mennessä

Lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunta
Opintoasiainpäällikkö Jonna Cannelin, Opintotoimisto, jp. 20

HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOITA KOSKEVAT ESITYKSET

11.12.2009 mennessä

Hammaslääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunta

Seija Seppänen, Hammasklinikka, jp. 41

Kaksi kurssikirjaa käytettävissä uusina e-kirjoina

Terkko on hankkinut kaksi kurssikirjaa elektronisina versioina. E-kirjoja voidaan käyttää koska tahansa, ja edistyksellisten selaus- ja hakutoimintojen ansiosta niistä on helppoa tarkistaa asioita nopeasti ja vaivattomasti.

Ganong et al: Review of Medical Physiology ja Thaler et al: The Only EKG Book You’ll Ever Need löytyvät nyt Terkko BookNavigatorin ja Vertexin Books@Ovid-tietokannan kautta. Etäkäyttö onnistuu joko HY:n etäkäyttöyhteydellä tai Vertex-tunnuksella.

Vertex: http://vertex.helsinki.fi/

Terkko BookNavigator: http://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/

Etäkäyttö: http://www.terkko.helsinki.fi/tietoaineistot/etakaytto.htm

Opiskelijoiden TVT-taitojen ja tarpeiden kartoitus -raportti valmistunut

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE on julkaissut raportin opiskelijoiden TVT-taidoista. Raportissa sivutaan myös Terkon tarjoamia kirjastopalveluita.

Opiskelijoiden TVT-taitojen ja tarpeiden kartoitus: yhteenveto opiskelijoiden
TVT-kyselyn tuloksista
Syksy 2008 / TUKE

http://www.med.helsinki.fi/tuke/tiedostot/raportit/ok_08.pdf

DiKK Blogi avattu

Digitaalisen kurssikirjaston DiKK Blogi on avattu! Terkko julkaisee täällä opiskelijoita ja opiskelua koskevia mielenkiintoisia uutuuksia ja palveluja. Tulossa mm. uusia elektronisia kurssikirjoja!

Tarjoamme nyt myös opiskelijoille ja opettajille nykyaikaisen väylän ilmoittaa opetukseen, opiskeluun ja opetusmateriaaliin liittyvistä uusista tai muuttuneista asioista. Opiskelija, monistevastaava, opettaja ja opetushoitaja: kun haluat päästä kirjoittajaksi DiKK Blogiin niin ilmoita oma sähköpostiosoitteesi osoitteeseen terkko-tunnus@helsinki.fi, jotta voimme lisätä sinut mukaan.

Opiskelijoita varten olemme aloittaneet myös uuden luentomuistiinpanojen kirjoittamiseen ja jakamiseen tarkoitetun palvelun kehittämisen. Etsimme kehitystyöstä kiinnostuneita opiskelijoita! Jos haluat olla mukana heti alusta alkaen kehittämässä palvelua juuri opiskelijoiden tarpeisiin, niin ota yhteyttä osoitteella jukka.englund@helsinki.fi.

© 2019 A MarketPress.com Theme