New paper in digital learning

In this paper, we focused on three pupils having learning difficulties. We analysed how digital tools may foster learning.

Sormunen, K., Lavonen, J., & Juuti, K. (2017). ”Se tuntuu jotenkin paljon luontevammalta mulle”: Kolmen erityisen tuen oppilaan opiskelun tukeminen älypuhelimilla inkluusioon pyrkivässä luonnontieteiden opetuksessa. In A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen. Toiveet ja todellisuus : Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (pp. 481-508). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *