Dilemman hallituksen kokous 3.2.2005

Dilemmas regering samlades igen torsdag den 3 februar pÅ restaurang Marian
Helmi. Närvarande Reima, Sanna, Karkki, Kalle, Laura, Lauri, Michael,
Julia, Jouni, Markus, Mikko, Solja och Riikka, senare även Jussi. Eftersom
Dilemma är en tvÅsprÅkig ämnesförening, diskuteras möjligheten att föra
mötet pÅ svenska. PÅ grund av sekreterarens dÅliga rättskrivning fÅr ni
dock läsa protokollet pÅ finska.

1) Kokous avataan klo 17.10.

2) Kokous todetaan päätäntävaltaiseksi ja lailliseksi.

3) Äänestyskäytännöksi sovitaan yhdistelmä kädenvääntöä ja köydenvetoa.
Koska puheenjohtaja hallitsee toiminnan ylivoimaisesti, pyritään
äänestyksiä välttämään.

4) Michael kertoo Kannun fuksikokouksesta. Tärkeiksi päivämääriksi
kaavaillaan 27. � 28. elokuuta (Kannugames) sekä 15.9. (fuksisuunnistus).
Eri rasteja vertailtava ennen suurta päivää, jotta kaikilla ei olisi sama
idea. Puheenjohtajan kannan mukaan fuksisuunnistuksen rastilla tulee
noudattaa turkkalaisen koulukunnan nöyryyttävää linjaa, johon sisältyy
paljon tissejä sekä halailua. Tuutoritoimintaa pyritään kehittämään mm.
yhtenäistämällä haku- ja suositusmenettelyä sekä parantamalla tiedotusta.
Dilemman hallitus osoittaa huomattavaa innostuksen puutetta, kun
käsitellään järjestön mahdollista haalaritilaukseen liittyvää
sponsorinhankkimisvelvollisuutta. Fuksisitsejä suunnitellessaan Kannu
yrittää huolehtia siitä, että kaikki halukkaat mahtuvat mukaan, sitseistä
ei ilmeisesti tule Dilemmalle lisänakkia. Todetaan valtsikalaisten
virkamiesmäisyys sekä isojen hittien merkitys bändin menestykselle.

5) Juhlat.
a) Dilemman internationaali pidetään 24.2. klo 18 alkaen. Tapahtuma
sitsimäinen, hinta noin 10 euroa. Paikaksi valitaan Mannerheim-sali, koska
mies nimeltä Alina on iso, ruma ja pahanhajuinen. Kokki on tiedossa,
keittiöapulaisia tarvitaan. Laitokselta pyydetään puhujia. Edellisen
internationaalin ruokalistan perusteella suunnitellaan HK-snapsia.
b) åbo Nationilla juhlat 12.3. Vuokra 175 euroa. Tilan koon vuoksi
tapahtuma tarkoitettu ensisijaisesti kantaporukalle, joka tarkoittaa
täsmennyksen mukaan filosofian opiskelijoita. Sisäänpääsymaksu 2 euroa.
Teemaa varten suunnittelukokous, useita perinteisiä ehdotuksia esitetään.
6-vuotiaan talentilla soittava pianisti suunnitteilla.
c) Alinan pääsiäisjuhlia 26.3. mietitään vielä. Puhutaan hallituksen
ilmeisestä pakanallisuudesta ja esitetään pääsiäisbileille kristillinen
perustelu.

6) Lähiaikojen tapahtumat
a) Kapitalistiselle Hartwall-retkelle Lahteen 4.2. on saatu kolmas paikka.
b) Abi-info 8.2. Kalle kantanee suurimman osan järjestelyvastuusta. Dilemma
suhtautuu vakavasti puheenjohtajan alkavan kaljuuntumisen aiheuttamiin
edustusongelmiin.
c) HVK:hon 11.2. osallistuu 16 ihmistä miinus Karkki, joista jokainen on
velvoitettu maksamaan Dilemmalle 5 euroa. Käyttäytymisohjeeksi suositellaan
edellisen vuoden linjaa, joka muistetaan kanssa-ainejärjestöjen piirissä
vielä vuotta myöhemmin. Hallitus ilmaisee syvän vastenmielisyytensä Sedu
Koskista kohtaan ja toteaa että suomalaisilla oli munaa vuonna 1904 (tai
sinnepäin) kun taisteltiin Bobrikovin tytärtä vastaan.

7) Käydään periaatteellista keskustelua oikeuspositivismista, hallituksen
asemasta moraalisena toimijana sekä lisäarvon merkityksestä
kansantaloudelle. Reima ja Solja palaavat asiaan sähköpostitse, jotta
jokaisen hallituslaisen kannanotto huomioidaan.

8) Opintoasiat. Palautekysely vielä jatkojalostuksessa, toivottavasti
lyhytaikaisessa. Sanna laatii opintoehdotuslomakkeen. Pidetään
opiskelijaedustajien kokous 16.2. klo 18, yleisen epäjärjestyksen takia
paikka jää epäselväksi (Valtio tai laitos).

9) Ilmoitetaan että Parasiitin kokous pidetään samana iltana klo 19 Kiasman
kahvilassa. Dilemman kotisivuja laaditaan Haagassa 26.2., suunniteltuun
sisältöön kuuluvat mm. hallituksen alastonkuvat.

10) Jussi referoi Humanisticumin opintojaoston kokousta.

11) Koska dilemmalaiset eivät ole virkamiehiä, keskustellaan Dilemman
motosta, joka tyrmätään heti äärimmäisen latteana ja banaalina. DILEMMA EI
OLE AINEJÄRJESTÖ, DILEMMA ON PERHE (Dilemma är ingen ämnesförening, Dilemma
är en familj). Motolla halutaan korostaa mm. Dilemman pakkojäsenyyttä sekä
mafiamaisia toimintatapoja.

12) Kokous päätetään keskinäisen rakkauden vakuuttelulla klo 18.25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *