Mitä filosofia on?

Filosofiaa voi luonnehtia älyn harjoitukseksi puhtaimmillaan. Filosofia tutkii maailmaa käsitteellisesti. Näin ollen filosofia on tiedettä toisaalta kaikesta mutta toisaalta ei mistään. Toisin sanoen filosofian harrastuksella ei ole rajoja. Niin kauan kuin filosofinen ajattelutapa säilyttää hedelmällisyytensä tietyn kysymyksen tarkastelussa, sitä voi soveltaa periaatteessa mihin vaan.

Filosofialle on luonteenomaista kysyä asioiden perusteita. Yleensä käy niin että kysymyksiin kyetään vastaamaan vain toisilla kysymyksillä. Aristoteleen mukaan filosofia lähtee liikkeelle ihmetyksestä maailman edessä. Voi olla, että ihmetys vain lisääntyy filosofian harrastuksen myötä. Toisaalta voi käydä niin kuin nuorelle Wittgensteinille: filosofian ongelmat tulevat ratkais-tuksi. Varmaa on ainoastaan se, että filosofisista kysymyksistä ei ole saavutettu yksimielisyyttä sen monituhatvuotisen historian aikana. Tämä ei tarkoita sitä, ettei filosofia kehittyisi. Kaikkia filosofi-an “suuria kysymyksiä” ei muotoiltu antiikissa. Filosofia etenee yhdessä inhimillisen elämän kanssa. Sen ajankohtaisuus ei katoa koskaan.

Miksi opiskella filosofiaa?

Filosofiaa on luonnehdittu kaikkien tieteiden äidiksi: suurin osa tieteistä on ollut joskus osa filosofiaa. Tänä päivänä filosofia on vain yksi tieteenala muiden joukossa. Vai onko? Filosofia on kieltämättä yksi tieteenala muiden joukossa: se noudattaa yleisiä tieteenharjoituksen periaatteita. Samalla se on kuitenkin jotain enemmän. Voi perustellusti väittää, että filosofia pohtii kysymyksiä, joita muut tieteenalat pelkäävät tai ainakin vieroksuvat. Toisaalta filosofia on tieteiden äiti sitä kautta, että se tutkii muiden tieteiden menetelmiä. Filosofian opiskelu kannattaa sen takia, että filosofia opettaa ymmärtämään tiedettä kokonaisuutena.

Filosofia opiskelu kannattaa myös siksi, että filosofia opettaa ajattelua. Filosofian kautta oppii näkemään ilmiöiden taakse ja kyseenalaistamaan niitä. Filosofian kautta oppii puolustamaan omia mielipiteitään kestävällä tavalla. Toisaalta filosofian harrastus opettaa nöyryyttä: Sokratesta pidettiin Kreikan viisaimpana miehenä, koska hän myönsi tietämättömyytensä.

Filosofia Helsingin yliopistossa

Filosofiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa sekä valtiotieteellisessä että humanistisessa tiedekunnassa. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa voi valita pääaineekseen käytännöllisen filosofian ja humanistisessa tiedekunnassa teoreettisen filosofian. Näiden lisäksi humanistisessa tiedekunnassa opetetaan filosofiaa ruotsiksi. Pääaineen nimi on filosofi eikä siinä tehdä eroa teoreettisen ja käytännöllisen filosofian välillä.

Parhaiten tietoa eri filosofia-aineista Helsingin yliopistossa saat filosofian laitosten yhteisiltä kotisivuilta. Yleisemmällä tasolla yliopistomaailmaan voit tutustua esimerkiksi humanistisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Tervetuloa filosofian pariin,

Lauri Kallio
Dilemman (entinen) puheenjohtaja

Uudet sivut

Yökausia jatkuneen koodamisen jälkeen Dilemman tietoteknisten sovellutusten erityisasiantuntijat ovat vihdoin saaneet Dilemman uudet internet-sivut valmiiksi. Uudet sivut ovat blogi-muotoiset päivittämisen ja sisällön lisäämisen helppouden vuoksi. Tässä blogissa kerrotaan mm. Dilemman järjestämistä tapahtumista ja julkaistaan Dilemman hallituksen kokouspöytäkirjat.

Riemukkaita hetkiä uuden sivuston parissa!

Yhteystiedot

Dilemman hallitukseen saat parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hallitus@dilemma.fi (hallituksen postituslista). Jos haluat ottaa yhteyttää johonkin yksittäiseen hallituksen jäseneen, tarkista sähköpostiosoite hallitus-sivulta.
Dilemman postiosoite on Siltavuorenpenger 20 A, 00100 Helsinki. Hallitukselle voi jättää postia myös Philosophica-kirjaston (Siltavuorenpenger 20 A) aulassa olevaan punaiseen postilaatikkoon.

Dilemma pääasiallisena tiedotuskanavana toimii dilemma-lista. Voit liittyä listalle lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi sähköpostiviestin subscribe dilemma-lista [sähköpostiosoitteesi]. Jätä viestin otsikko tyhjäksi. Listalta voi erota lähettämällä saman viestin samaan paikkaan, mutta vaihtamalla subscribe -sanan tilalle unsubscribe.

Opiskelu

Dilemma toimii opiskelijoiden äänitorvena laitosten, tiedekuntien ja yliopiston suuntaan. Hallituksessa on opintovastaava, joka pysyttelee kärryillä asioista ja osallistuu keskusteluun opintouudistuksista sekä muusta vastaavasta. Lisäksi Filosofian laitoksen johtoryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa, Käytännöllisen filosofian laitoksen johtoryhmässä yksi. Dilemma myös kerää palautetta ja toivomuksia lukuvuoden aikana järjestettävistä luentosarjoista.

Filosofian opetuksesta voi antaa myös suoraa palautetta laitoksille nettilomakkeella.

Asioista tiedotetaan dilemma-listalla sekä kokouksissa, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistys

Dilemma ry on vuonna 1968 perustettu Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys. Dilemma järjestää jäsenilleen viihde- ja kulttuuritapahtumia, toimii opiskelijoiden äänitorvena laitoksen ja yliopiston suuntaan, kerää urheilulliset filosofit yhdessä rakastamaan maailman tunnetuinta kieltä (pelaamaan jalkapalloa) ja hoivaa toiset punaviinin pehmeään maailmaan. Monet juovat myös paljon olutta. Jokainen Helsingin yliopiston filosofian opiskelija voi liittyä Dilemman jäseneksi (täällä).

Mitä on filosofia ja miksi opiskella sitä? Selvityksen näihin mieltäsi riivaaviin kysymyksiin löydät tästä. Och samma på svenska.

Toiminta

Tietoa toiminnasta ja tapahtumista saat tapahtumat-sivulta tai liittymällä Dilemman sähköpostilistalle. Tämä tapahtuu lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi sähköpostiviestin subscribe dilemma-lista [sähköpostiosoitteesi]. Jätä viestin otsikko tyhjäksi. Listalta voi erota lähettämällä saman viestin samaan paikkaan, mutta vaihtamalla subscribe -sanan tilalle unsubscribe.

Liitteinä Dilemman vuoden 2005 toimintakertomus ja vuoden 2006 toimintasuunnitelma pdf-tiedostoina.