Dlearn.Helsinki pilotoi Jyväskylässä

Kokeilemme parhaillaan yhteistyötaitoja kehittävää pedagogista Dlearn.Helsinki-sovellustamme tutkimusyhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa OpenDigi-hankkeessa. Sovellustamme käytetään opettajista, opettajankouluttajista ja opettajaopiskelijoista koostuvien pienryhmien eli kehittäjäyhteisöjen toiminnan tukena.

Dlearn.Helsinki-sovellus toimii nyt täysin sähköisesti.

Kuuden viikon mittaisen jakson aikana pienryhmät kehittävät yhdessä digipedagogista osaamistaan suunnittelemalla ja toteuttamalla oppilaan aktiivisuutta tukevan opetuskokeilun.  Suunnittelutehtävä on osallistujille haastava ja vaatii ryhmässä toimimisen taitoja.

Ryhmien toiminnan kehittymistä seurataan ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-sovelluksella kolmessa vaiheessa. Ryhmät käyttävät sovellustamme koulutuksen alussa, keskivaiheilla ja lopussa. 

OpenDigi-koulutus käynnistyi syyskuussa Jyväskylän yliopistolla. Dlearn.Helsinki oli mukana kick off -päivässä. Pilotoimme sovellusta ensimmäistä kertaa pitkäkestoisen ryhmätyöskentelyn tukena.

Yhteistyötaitojen kehittämistä tukevaa pedagogista sovellusta ja mallia kehitetään ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-projektissa Helsingin yliopistolla monitieteisessä tiimissä. Projektilla on Business Finlandin TUTLI-rahoitus ja se oli vuonna 2017 Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaalissa.

 

Pilottitestausta Smart as HEL -työpajassa

Tiedekulmassa Smart as HEL -tapahtuman osana 13.11.2018 järjestetty Värkkää ja törkkää -työpajapäivä oli hieno tilaisuus dLearn.Helsinki-tiimillemme testata käytännössä kehitteillä olevaa pedagogista ratkaisuamme globaalien kompetenssien oppimisesta. Järjestimme yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuskuksen INARin ja Tiedekasvatuskeskuksen kanssa koululaisille Globaalit haasteet ja tulevaisuuden taidot -työpajan.

Työpajassa koululaiset tutustuivat ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin pieniä kokeita tekemällä. Lämpösäteilyä mittaavilla lämpökameroilla päästiin konkreettisesti tutkimaan, miten ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttaa lämpösäteilyyn ja siten lämpötilan nousuun ilmakehässä. Työpaja oli suunniteltu niin, että se vaati yhdessä pohtimista ja -toimimista.

Kuvassa työpajan tutkimustehtävässä käytettyjä välineitä: lämpökameralla katsottiin, miten käsi näkyy jätesäkin läpi. Lisäksi vertailtiin, miten eri tavalla kuuman kappaleen lämpösäteily läpäisee hiilidioksidilla ja ilmalla täytetyt ilmapallot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn päätteeksi oppilaat pohtivat omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä vastaamalla muutamiin kehitysvaiheessa olevan kyselytyökalumme kysymyksiin. Osallistuinko aktiivisesti ryhmän toimintaan ja otinko muiden ryhmäläisten mielipiteet huomioon, olivat esimerkkikysymyksiä, joihin pyysimme oppilaita vastaamaan. Oppilaiden itsearvioinnit olivat aika positiivisia olivat, mutta kehitettävääkin he löysivät muunmuassa omien mielipiteiden perustelemisessa.

Ilta Tiedekulmassa huipentui Play to learn -tilaisuuteen, jossa Helsingin yliopiston tutkijoita haastateltiin oppimisen ajankohtaisista teemoista. dLearn.Helsinki-tiimistä Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro pääsivät keskustelemaan globaalien kompetenssien oppimisen tärkeydestä ja haasteista. Alla haastatteluun liittyviä poimintoja Twitter-virrasta.

 

 

 

Ratkaisumme teknologinen sovellus kehitetään Software Factoryssa

Millainen se suunnitteilla oleva Experience Sampling Application oikein on, jolla oppilaat arvioivat globaaleja kompetenssejaan? Entä Collective Competence Wall, mikä on kompetenssiseinä? Näihin kysyksiin saimme vastata toistuvasti kevään semifinaalivaiheessa. Nyt ratkaisumme teknologisen sovelluksen ensimmäinen versio, Dlearn.Helsinki 1.0, on melkein valmis. Pian pääsemme testaamaan kehitettyä sovellusta aidossa luokkatilanteessa.

Dlearn.Helsinki-tiimiläisiä, sovelluksen kehittäjät sekä Skype-yhteydellä palaveriin osallistuva kurssin opettaja.

Selainpohjainen oppilaiden kokemuksia keräävä sovellus ja siihen sisältyvä kompetenssiseinä on kehitetty Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin kuuluvalla valinnaiskurssilla Software Factory Experience. Tiimimme pääsi Software Factoryn asiakkaaksi ja opiskelijat rakentavat sovelluksen meille tilaustyönä.

Software Factory on tietojenkäsittelytieteen laitoksen kokeellinen ohjelmistojen tutkimus- ja suunnittelulaboratorio, jonka tavoitteena on innostava oppiminen, monialainen tutkimus ja yrittäjyyden kannustaminen. 

Yhteisessä palaverissa Software Factoryn tiloissa.

Yhteistyö Software Factoryn kanssa on ollut mahtava kokemus. Asiantuntevat maisteriopiskelijat ymmärsivät heti mitä haluamme, ja yhteisten palaveriemme kautta ideamme on saanut jopa uusia ulottuvuuksia. Jo ensimmäisen viikon jälkeen näimme selkeän hahmon rakentumassa olevasta sovelluksesta. Nyt työ alkaa olla valmis ja pääsemme pian testaamaan sovellusta opettajan ja oppilaan näkökulmista.

Juttu Dlearn.Helsinki-tiimistä yliopiston uutisissa

Saimme kilpailutyöllemme näkyvyyttä Helsingin yliopiston uutisissa. Anna Maria Peltonen haastatteli meitä ja kertoi Helsinki Challenge -tiedekilpailun työstämme. Jutun kärkeen oli kivasti nostettu tärkeät kompetenssit, avoimuus, erilaisuuden ymmärtäminen ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Dlearn.Helsinki-tiimillemme tärkeä ratkaisun tutkimusperustaisuus sekä tiivis yhteistyö oppilaiden, opettajien ja koulujen kanssa oli myös pantu merkille.

Lue koko juttu täältä.

Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä

Taito analysoida monimutkaisia asioita, taito ymmärtää erilaisuutta, taito osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja taito kunnioittaa ihmisarvoa. Näitä taitoja kutsutaan globaaleiksi kompetensseiksi, sillä niitä tarvitaan yhä enemmän maailmassa, jossa nyt elämme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, myös kasvatustieteissä, että nämä ovat taitoja, joita pitää edistää ja tutkia enemmän.

Maailman parhaassa koulussa Suomessa, ei kuitenkaan opita globaaleja kompetensseja kovin hyvin, vaikka lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet osataan erinomaisesti. Oppilaat eivät viihdy koulussa ja merkityksellisimmät oppimiselämyksensäkin he kertovat kokevansa koulun ulkopuolella.

Continue reading “Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä”

Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?

Helsinki Challenge -tiedekilpailun aikataulu.

Meitä on kaikkiaan yhdeksän Dlearn.Helsinki-tiimiläistä. Kasvatustieden, kasvatuspsykologian, psykologian, fysiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja valtiotieteiden taustojemme ansiosta meillä on laajasti potentiaalia kehittää uusia pedagogisia välineitä ja käytänteitä kouluun. Meitä yhdistää innostus kehittää koulua paikkana, jossa uuden vuosituhannen maailmassa tarvittavia globaaleja kompetensseja opitaan aidolla tavalla.  Continue reading “Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?”