Suomen dosenttiliiton toiminta

Liiton tarkoituksena on toimia Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen dosenttien yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan sekä tukea heidän edistymispyrkimyksiään tieteenharjoittajina ja korkea-koulujen opettajina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ottaa yhteyksiä viranomaisiin sekä koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin ja niissä toimiviin yhdistyksiin.

Nämä verkkosivut tarjoavat tietoja liiton toiminnasta, historiasta ja kannantotoista ajankohtaisiin dosentteja koskeviin kysymyksiin.