Vuoden dosentti Irma Järvelä

Dosenttijuhlassa keskiviikkona 21.3. valittiin vuoden dosentiksi molekyyligenetiikan dosentti Irma Järvelä lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Järvelä toimii kliinisenä opettajana ja tutkimusryhmän johtajana lääketieteellisen tiedekunnan genetiikan osastossa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1991, erikoistui perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 1996 ja samana vuonna hänet nimitettiin myös Helsingin yliopiston dosentiksi.

Järvelän pääkiinnostuksenkohteet liittyvät vakavien aivosairauksien genetiikkaan ja suomalaiseen tautiperintöön. Hänen tutkimusryhmänsä on tunnistanut suomalaisten taudinsyitä parissakymmenessä geenissä.

Järvelän uran suurin tutkimusläpimurto on laktoosi-intoleranssin geneettisen taustan selvittäminen. Lisäksi hänet tunnetaan musikaalisuuden perinnöllisyystutkimuksestaan.

Irma Järvelä on tutkinut suomalaista tautiperintöä sekä laktoosi-intoleranssin että musikaalisuuden geneettistä taustaa.

Kuvia dosenttitilaisuudesta facebook -sivuillamme.