Välkommen!

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry fungerar som en kontaktorganisation för Tohtorista dosentiksidocenterna och som bevakar docenternas intressen både lokalt och nationellt. Föreningen grundades år 1946 och är den största medlemsorganisationen i Finlands docentförbund. Till förbundet hör även docentföreningarna i Tammerfors och Åbo. Föreningens syfte är att vara intressebevakare för Helsingfors universitets docenter, stöda deras strävan att förkovra sig som vetenskapsidkare och universitetslärare samt fungera som förenande band mellan sina medlemmar.

Docentföreningen verkade mycket aktivt för bevarandet av docentväsendet i samband med förnyandet av universitetslagstiftningen på 1990-talet samt även vid förberedandet av den nya universitetslagen som trädde i kraft år 2010. Dagens utmaningar är att knyta docenterna närmare till universitetet och främja förutsättningarna för ett effektivt och vettigt utnyttjande av docentväsendet i universitetsundervisningen och i forskningen.

Föreningen ordnar i samarbete med universitetets kansler årligen i mars en docentfest till vilken inbjuds alla som föregående år blivit utnämnda till docenter samt fakulteternas och centralförvaltningens representanter. Föreningen väljer varje år utgående från förslag som erhållits från fakulteterna årets docent. Årets docent offentliggörs på docentfesten där hen håller ett festföredrag om sin forskning.

Tilläggsinformation kan ges av styrelsens ordförande Anne Nevgi (anne.nevgi@helsinki.fi), tel. 02941 20627 (dagtid kl 9-16) och av föreningens kassör Niklas Meinander (niklas.meinander@kolumbus.fi).