Dosenttisopimus

Helsingin yliopiston rehtori on 13.12.2010 (214/2010) tekemällään päätöksellään hyväksynyt ohjeen, joka koskee Helsingin yliopiston aktiivisten dosenttien kanssa tehtävää sopimusta.

Katso tästä dosenttisopimuslomakkeen malli. 

Dosenttisopimuslomake täytetään yliopiston SAP HR-järjestelmässä.

Yhdistyksen hallitus seuraa aktiivisesti dosenttisopimuksen käyttöönottoa Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja dosenttisopimuksesta antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anne Nevgi (anne.nevgi[at]helsinki.fi).