Docentavtalet

Helsingfors universitets rektor har 13.12.2010 (214/2010) undertecknat ett beslut (päätös) samt godkänt anvisningar (ohje) för ett docentavtal med vilket docenter med universitet kommer överens (dosenttisopimuslomake) om sin verksamhet vid Helsingfors universitet. Blanketten för docentavtalet visar närmare vad man kan avtala om.

Föreningens styrelse följer aktivt med ibruktagandet av docentavtalet vid Helsingfors universitet. Tilläggsuppgifter om docentavtalet ges av styrelsens ordförande Anne Nevgi (anne.nevgi@helsinki.fi), tel. 02941 20627 (dagtid kl 9-16).