Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksellä on 12 -jäseninen hallitus, jonka jäsenet valitaan syksyllä pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat kaikkia yliopiston tiedekuntia. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kolme-viisi kertaa toimintakautensa aikana. Yhdistyksen hallituksen toiminnasta ja yhdistyksen toiminnasta on säädetty yhdistyksen säännöissä.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen hallituksen jäsenet toimikautena 2017-2018 ovat:

Anne Nevgi, puheenjohtaja (Kasvatustieteellinen tiedekunta)
Jukka Hoffrén (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Björn Fant,  (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Päivi Happonen (Humanistinen tiedekunta)
Unni-Päivä Leino (Humanistinen tiedekunta)
Jukka Ojasalo (Valtiotieteellinen)
Arja Pennanen (Maatalous-metsätieteellinen)
Ragna Rönnholm (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Lauri Soinne (Lääketieteellinen tiedekunta)
Timo Vasko (Teologinen tiedekunta)
Leena Vilkka (Humanistinen tiedekunta)
Annamari Vänskä (Humanistinen tiedekunta)

Yhdistyksen taloudenhoitaja on Niklas Meinander