Föreningens styrelse

Föreningen representeras av en styrelse, som sköter föreningens ekonomi, verksamhet och verkställandet av föreningens mötesbeslut, samt förbereder de ärenden som tas upp till behandling vid föreningens möten, godkänner nya medlemmar eller avsätter medlemmar samt sammankallar föreningens medlemmar till ordinarie och vid behov också till extraordinarie möten.

Styrelsen består av 12 medlemmar, som väljs så, att de så väl som möjligt representerar olika vetenskapsområden.

Styrelsemedlemmarna för 2017-2018 är:

Anne Nevgi, ordförande (Beteendevetenskapliga fakulteten)
Jukka Hoffrén,  (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
Björn Fant, sekreterare (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
Päivi Happonen (Humanistiska fakulteten)
Unni-Päivä Leino (Humanistiska fakulteten)
Jukka Ojasalo (Statsvetenskapliga fakulteten)
Arja Pennanen (Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulten)
Ragna Rönnholm (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
Lauri Soinne (Medicinska fakulteten)
Timo Vasko (Teologiska fakulteten)
Leena Vilkka (Humanistiska fakulteten)
Annamari Vänskä (Humanistiska fakulteten)

Föreningens kassör är Niklas Meinander (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)