Vuoden dosentit

Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain helmi-maaliskuussa tiedekuntien ja erillislaitosten esityksien perusteella Vuoden dosentin.

Valinnan perusteena on dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä ja sekä että hän on niissä merkittävällä tavalla edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta yhteiskunnassa tai toiminut esimerkillisellä tavalla Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajana yhteiskunnan eri sektoreilla.

Vuoden dosentti julkistetaan Dosenttijuhlassa, johon yliopiston kansleri kutsuu edellisenä vuonna dosentuurin saaneet uudet dosentin arvonimen omaavat sekä tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten johtoa.

Vuoden dosentin arvonimen ovat saaneet seuraavat dosentit:

Dosentti Henrietta Grönlund (2017)
Teologinen tiedekunta

Dosentti Mirkka Lappalainen (2016)
Humanistinen tiedekunta

Dosentti Anna-Liisa Laine
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (2015)

Dosentti Laura Hänninen
Eläinlääketieteellinen tiedekunta (2014)

Dosentti Annamari Vänskä
Humanistinen tiedekunta (2013)

Dosentti Ragna Rönnholm
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (2012)