Bli medlem!

Varje docent vid Helsingfors universitet kan ansöka om att bli medlem i föreningen. Även docenter vid andra finländska universitet eller högskolor kan ansöka om medlemskap. Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar. Ansökan om medlemskap görs med en elektronisk blankett och meddelandet om godkänt medlemskap sänds per e-post.

Föreningens Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry verksamheten styrs av föreningens stadgar.

Föreningens medlemsavgift är 10 euro/år. Årsmötet fastställer medlemsavgiften.

Genom att bli medlem bidrar Du till att docenternas röst hörs i vårt universitet och att docenternas ställning bevaras som en uppskattad akademisk grad.

Tilläggsinformation kan ges av styrelsens ordförande Anne Nevgi (anne.nevgi@helsinki.fi), tel. 02941 20627 (dagtid kl 9-16) och av föreningens kassör Niklas Meinander (niklas.meinander@kolumbus.fi).

Ändringar i personuppgifterna eller uppsägning av medlemskapet gör på en elektronisk blankett