Koulutus – valinnan vapautta vai vallan käyttöä? | Janne Varjo | #Sivistystä! – Jakso 2

Sivistystä! on kasvatustieteistä ammentava keskusteluohjelma, joka pureutuu ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin kriittisin lähtökohdin. Se suuntaa huomiota valtamedian sivuuttamiin ja vähälle huomiolle jääneisiin näkökulmiin samalla valaisten teeman kulttuurisia ja yhteiskunnallisia raameja. Aiheita avaavat keskustelijat monista yhteiskuntalokeroista. Podcastia tekee Aikuiskasvatuksen kilta ja se nauhoitetaan Jaksomedian studiolla.

Koulutus – valinnan vapautta vai vallan käyttöä? | Janne Varjo | #Sivistystä! – Jakso 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *