Uusi julkaisu: itsesäätelyn ja vastaamisen prosessit kriittisen ajattelun tehtävässä

Hyytinen, H., Ursin, J., Silvennoinen, K., Kleemola, K., & Toom, A. (2021). The Dynamic Relationship between Response Processes and Self-Regulation in Critical Thinking Assessments. Studies in Educational Evaluation. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101090

Tuoreessa julkaisussamme selvitimme sitä, millaisia ajatteluprosesseja kriittistä ajattelua arvioivat avomuotoinen ja monivalintatehtävä saavat opiskelijoissa aikaan. Tutkimme yhtäältä vastaamiseen liittyviä kognitiivisia prosesseja ja toisaalta itsesäätelyn  prosesseja. Tutkimuksessa 20 opiskelijaa suoritti kaksi kriittisen ajattelun tehtävää, ja kertoi tehtäviä tehdessään tutkijalle, mitä hän teki ja aikoi tehdä. Tehtävien suorittamisen jälkeen opiskelijat vielä haastateltiin. Tällainen ääneen ajattelun menetelmä yhdessä haastattelun kanssa mahdollistaa syvällisemmän tutkittavan aikomusten ja ajattelun tarkastelun verrattuna pelkkiin lopputuotoksiin tutustuminen. Löydöksemme vahvistivat aiemman tutkimuksen havaintoja: avomuotoiset tehtävät ja monivalintatehtävät käynnistivät erilaisia ajattelun prosesseja. Avomuotoista tehtävää tehdessä prosessit olivat monipuolisempia ja kokonaisvaltaisempia kuin monivalintatehtäviä tehdessä. Opiskelijan kognitiiviset ja itsesäätelyn prosessit kietoutuvat yhteen. Ne opiskelijat, jotka käyttivät monipuolisempia itsesäätelyn taitoja, selviytyivät paremmin, kuin ne, joilla oli haasteita itsesäätelyssä.

Vaikka kriittisen ajattelun ja itsesäätelyn yhteyksistä on puhuttu paljon, aiempaa tutkimusta ei juurikaan ole. Tutkimuksemme vahvisti, että kriittisen ajattelun prosessit ja itsesäätely todellakin kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Tämä on tärkeä havainto erityisesti kriittisen ajattelun opetuksen kannalta: pelkkä taitojen opettaminen ei todellakaan auta, jos opiskelijalla on haasteita työskentelynsä suunnittelussa ja monitoroinnissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *