Kurssikerta 5, Analyysejä pisteaineistosta, sekä pohdintaa MapInfon Käytöstä

Viidennellä kurssikerralla suoritimme erilaisia analyysejä MapInfon avulla. Kurssilla on tähän mennessä käytetty MapInfoa kahdella toisistaan selkeästi poikkeavalla tavalla. Olemme käyttäneet sitä visuaalisten esitysten laatimiseen, sekä numeerisen vastauksen löytämiseksi johonkin kysymykseen. Esityksiä on laadittu lähinnä erilaisten teemakarttojen muodossa, kun taas numeerisia vastauksia haettaessa erilaiset valintatyökalut ja taulukoille suoritettavat yhdistämis- ja laskuoperaatiot ovat olleet pääosissa. Visuaalisia työkaluja on analyyseja tehtäessä käytetty lähinnä analyysissä käytettävien kohteiden valintaan, sekä digitointiin.

MapInfo tarjoaa näiden molempien tehtävien toteuttamiseen kohtalaiset työkalut, mutta molempiin on mielestäni olemassa tehokkaampiakin ratkaisuja. Piirtämiseen piirto-ohjelmat tarjoavat paremman ympäristön, ja taulukoiden datan manipuloinnissa MapInfon loputtomalta tuntuva valikoiden läpi kahlaus ja taulukoiden uudelleen availu, ei myöskään ole kovinkaan optimaalista. MapInfon vahvuus onkin siinä, että näitä työkaluja saadaan yhdisteltyä huomattavan helposti yhdessä ohjelmassa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii usein käytetty valintatapa, jossa taulukosta valitaan ne kohteet jotka sijaitsevat jonkin visuaalisen kohteen sisällä. (esim. boundary select) Toisaalta myös esimerkiksi teemakarttoja luotaessa MapInfon tarjoamat automaattiset työkalut nopeuttavat kartan tekoa todella paljon, verrattuna siihen että alueita rupeisi värittämään käsin jossakin piirto-ohjelmassa.

Millaisia ongelmia ratkaistaessa tästä työkalujen yhteiskäytöstä sitten on hyötyä? Esimerkkeinä voidaan tarkastella oheisen linkin takaa löytyvää taulukkoa viidennellä kurssikerralla ratkotuista ongelmista.

Kurssikerralla tutkitut kysymykset

Taulukossa on kuvattu ratkaistava kysymys, saatu tulos, sekä käytetyt metodit lyhyesti. Yhteistä ongelmille on, että halutaan valita pistetietokannasta tietyn alueen sisään jäävät alkiot, ja tehdä näihin alkioihin talletettujen tietojen kesken laskutoimituksia. Tällaisiin ongelmiin MapInfo tarjoaakin hyvät työkalut. Useissa kurssikerran ongelmissa käytettiin ratkaisussa puskurivyöhykkeitä kohteiden ympärillä. Jotta voimme käyttää tällaista menetelmää, täytyy aineiston, josta laskemme alkioita olla pistemäistä tarkkojen tulosten saamiseksi. Jos aineisto on esim ruutuaineisto, jää osa ruuduista osittain puskurivyöhykkeelle ja osittain sen ulkopuolelle. Jos ruutujen koko on riittävän pieni suhteessa puskurialueen kokoon (=vain hyvin pieni osa ruuduista joudutaan halkaisemaan) voidaan ruutuja joissakin tapauksissa käyttää, mutta tällöin tulosten tarkkuus heikkenee.

Tarkastellaan vielä lopuksi, kuinka kurssilla käytetyt MapInfon ominaisuudet vastaavat, sitä mitä Pitney Bowes (MapInfon kehittäjä) kertoo MapInfon käyttökohteista. Pitney Bowes listaa 6 MapInfon keskeistä ominaisuutta joita ovat:

  • ”Easy to learn, easy to use”
  • ”Comprehensive data compatibility”
  • ”Superb data creating and editing functions”
  • “Flexible map display and visualization options”
  • “Share your results”
  • “A complete suite to meet your needs”

Koska helppokäyttöisyydestä voi olla montaa mieltä, eikä se ole varsinaine käyttökohde en ota siihen tässä enempää kantaa. MapInfon pitäisi siis tukea runsaasti eri tiedostomuotoja tietokantojen, sekä karttojen suhteen. Kurssilla emme kuitenkaan ole juuri käyttäneet muuta, kuin Excel aineistoja, sekä jotakin rasterikuvaformaattia olevaa kartta-aineistoa. Tämä on ehkä hieman sääli, sillä muitakin vaihtoehtoja olisi runsaasti tarjolla. MapInfoon voisi myös tuoda esimerkiksi vektorimuotoista aineistoa, mitä kurssilla ei ole muistaakseni juuri käytetty, lukuunottamatta suoraan mapinfon omassa TAB tiedostotyypissä avattuja aineistoja (esimerkiksi tämän viikon melualueet). Toisaalta ehkä eri tiedostomuotojen kanssa kikkailu, ei ole kurssin oppimistavoitteiden kannalta kauhean oleellista.

Seuraavana listassa Pitney Bowes lupaa erinomaisia datan luonti ja käsittelytyökaluja. Erinomaisuus on ehkä tässä yhteydessä markkinointi puhetta, mutta kurssilla on kyllä luotu jonkin verran uutta dataa vanhan pohjalta, sekä visuaalisia työkaluja, että taulukoiden manipulointiin käytettäviä työkaluja hyödyntäen.

Listassa seuraavana olevat visualisointityökalut, ja karttojen julkaisuun liittyvät työkalut ovat tulleet varsin hyvin tutuksi teemakarttoja tehdessä, ja kuten tämän blogipostauksen alussakin jo totesin, MapInfon vahvuus on nimenomaan sen monipuolisuus, mikä vaikuttaisi listan viimeisen kohdan perusteella olevan myös ohjelman kehittäjien tavoite.

 

Lähteet:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki-Malmin_lentoasema, luettu 13.2.2015

www.hel.fi/hki/yhtenaisk/fi/YHTEYSTIEDOT, luettu 13.2.2015

Pitney Bowes, MapInfo Pro tuote-esittelysivu, luettu 16.2.2015

http://www.mapinfo.com/product/mapinfo-professional/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *