Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2017

Observointikoulutuksen 8.5. valmistelu

Kuntien yhdyshenkilöt (klikkaa kuvaa)

Kuntien yhdyshenkilöt kokoontuivat Turussa 11.4. valmistelemaan 8.5. koulutusta. Kävimme läpi observoinnin ongelmakohtia ja esimerkkejä observoinnilla saatavasta palautteesta. Obsevoijat täytyy huomioida kahdella tavalla. Ensinnäkin observointikoulutuksen avulla pyritään mahdollisimman yhteneväiseen ja tarkkaan havainnointiin. Toisaalta observoijista on pidettävä hyvää huolta, jotta observoijat jaksavat tehdä observointia jatkossakin. Observoijilla tulee olla kokemus, että he tekevät tärkeää työtä. Observoijien pitää saada observoinnista myös henkilökohtaista rikkautta: uusia näkemyksiä, ammatillista kehittymistä ja kontakteja. Vain luomalla käytäntö, johon observoijat haluavat sitoutua ja jossa he voivat kehittyä, voidaan luoda kestävä käytäntö kehittävälle palautteelle. Ilman päteviä observoijia ei ole kehittävää palautetta.

Vaiheohje havainnoinnin harjoitteluun

–       sovitaan yksikkö ja päivämäärä
–       lupalaput kolmelta-neljältä perheeltä (ryhmän lastentarhanopettaja pyytää)
–       havainnoitsijapari menee yksikköön
–       avataan e-lomake
–       havainnoitsijan numeroksi laitetaan oma numero
–       havainnointipaikaksi kirjataan jommankumman havainnoitsijan numero
–       havainnot tehdään niistä kolmesta lapsesta, joista on lupalappu olemassa
–       ennen lomakkeen lähettämistä verrataan vastauksia havainnoitsijaparin kanssa ja         keskustellaan eriävistä havainnoista
–       lähetetään muuttamaton havainnointilomake
–       mahdolliset kysymykset blogialustalle harjoitushavainnon jälkeen
–       olisi hyvä, jos harjoittelupari ehtisi tekemään havainnoinnin noin kymmenen kertaa

Observointi kunnittain

Kunta Obs. lkm Obs. päiväk. lkm Lapsia
Espoo 27 106 530
HKI 41 118 590
Hyvinkää 5 13 65
Hämeenlinna 8 32 256
Järvenpää 4 10 50
Kerava 5 10 50
Kouvola 15 42 210
Mäntsälä 7 14 70
Nurmijärvi 6 15 75
Sipoo 8 14 70
Turku 17 44 220
Vantaa 15 42 210
Yhteensä 158 460 2396