Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2018

Observoitavan ryhmän henkilökunnan suostumuslomake

Hei Observoijat!

Tammikuusta 2019 alkaen pyydämme myös ryhmän henkilökunnan suostumuksen havainnointiin. Tietoturvalaki velvoittaa kysymään luvan myös henkilökunnalta, koska myös heidän toimintaansa havainnoidaan.

Uusi henkilökunnan suostumuslomake lähetetään niihin ryhmiin, joissa kaikki observoinnit tapahtuvat vuoden 2019 puolella. Ryhmiin, joissa ensimmäinen observointipäivä on ollut vuoden 2018 puolella, ei tarvitse lähettää suostumuslomaketta.

Uusi lomake (Ryhmän aikuisten suostumus) löytyy tästä sekä Vaihe 2: Lastentarhanopettajan paketti – sivuilta ja Tiedostopankista.

Kuntanne yhdyshenkilöitä on tiedotettu uudesta lomakkeesta ja he antavat teille ohjeet kuinka toimia tilanteessa, jossa suostumusta ei kaikilta aikuisilta saada. Jos ryhmästä löytyy aikuisia, jotka eivät ole antaneet suostumusta havainnointiin, ottakaa heti yhteyttä yhdyshenkilöönne ja päiväkodin johtajaan. Aikuista, joka ei anna lupaa observointiin ei voi observoida.

 

Kiitos yhteistyöstänne ja rauhallista joulunaikaa!

Mari

Harjoittelulomakkeella häiriöitä

Hei verkkokurssia suorittavat,

Harjoittelulomake on valitettavasti tällä hetkellä pois käytöstä häiriön takia. Verkkokurssin harjoitteluobservointeja voitte tänään tehdä hätävaralomakkeelle (löytyy täältä: https://blogs.helsinki.fi/ececfeedback/tiedostopankki/ ). Voitte lähettää valokuvan hätävaralomakkeelle tehdyistä harjoitteluobservoinneista sähköpostilla osoitteeseen mari.sillman@reunamoedu.fi.

Pahoittelemme häiriötä! Lomake saadaan uudelleen käyttöön todennäköisesti tämän päivän tai perjantaina aikana.

Ystävällisin terveisin,

Mari