Kirjoittajan arkistot:reunamo

Varhaiskasvatus 2017-2018

Kehittävän palautteen piirissä on jo kolmasosa Suomen varhaiskasvatuksesta. Tiistaina 9.5. kävimme läpi kuntien kanssa vuoden observoinnin tuloksia. Satunnaisotannan ja laadukkaan observoinnin ansiosta meillä on ennen näkemättömän tarkka kuva suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Suuret kiitokset sinulle observoija, ilman sinua emme kykenisi suuntaamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä pohjautuen todelliseen tarpeeseen. Tutustu observoinnin tuloksiin!

Päiväkotikohtainen Kehittävä Palaute

Olemme aloittaneet pilotin, jossa yksittäiset päiväkodit, ryhmät ja ehkä yksittäiset lapsetkin voivat saada ajantasaista palautetta omasta toiminnastaan. Ensi vaiheessa pilotissa ovat Siimapuiston päiväkoti Vantaalta ja Nummenkylän päiväkoti Järvenpäästä. Tähtäämme siihen että keväällä 2019 toimintatapa on niin valmis, että sen voi ottaa yleisesti käyttöön päiväkodeissa ja ryhmissä. Kuva Siimapuiston päiväkodin ensimmäisestä observointikoulutuksesta 15 maaliskuuta 2018. Päiväkodin oma Kehittävä Palaute pidetään kuitenkin näillä näkymin erillään kuntakohtaisesta ja valtakunnallisesta kehittävästä palautteesta.

Vaihtoon Kiinaan?

Kiinan CEAIE:n Educational Equipment -osasto ottaisi kokeneen ja englanninkielentaitoisen lastentarhanopettajan täksi kevääksi vieraakseen. He haluavat perehtua paremmin suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja tehtävänä on auttaa tässä. CEAIE tarjoaa, lennot, asumisen ja 10 000 RMB rahaa kuukaudessa elämiseen. Matkalla ei rikastu, mutta arvelen sen olevan antoisa kontakti toisenlaiseen kulttuuriin. Lähtö olisi mahdollisimman pian. Ota yhteyttä jyrki.reunamo@helsinki.fi mahdollisimman pian.

Observointikoulutus 2.10.

Observointikoulutuksessa käytiin läpi kokemuksia ja esimerkkejä videoiden avulla.  Ensimmäiset tulokset ovat myös jo tulleet kuntien ulottuvilla. Tilaisuudessa käyty keskustelu heijasteli asiantuntevaa, osallistuvaa ja vastuullista suhtautumista vaativaan tehtäväämme. Kiitos osallistujille!

Observointikoulutuksen 8.5. valmistelu

Kuntien yhdyshenkilöt (klikkaa kuvaa)

Kuntien yhdyshenkilöt kokoontuivat Turussa 11.4. valmistelemaan 8.5. koulutusta. Kävimme läpi observoinnin ongelmakohtia ja esimerkkejä observoinnilla saatavasta palautteesta. Obsevoijat täytyy huomioida kahdella tavalla. Ensinnäkin observointikoulutuksen avulla pyritään mahdollisimman yhteneväiseen ja tarkkaan havainnointiin. Toisaalta observoijista on pidettävä hyvää huolta, jotta observoijat jaksavat tehdä observointia jatkossakin. Observoijilla tulee olla kokemus, että he tekevät tärkeää työtä. Observoijien pitää saada observoinnista myös henkilökohtaista rikkautta: uusia näkemyksiä, ammatillista kehittymistä ja kontakteja. Vain luomalla käytäntö, johon observoijat haluavat sitoutua ja jossa he voivat kehittyä, voidaan luoda kestävä käytäntö kehittävälle palautteelle. Ilman päteviä observoijia ei ole kehittävää palautetta.