Vaihe 1: Johtajan paketti 2018

Tällä sivulla ovat keväällä 2018 päiväkodin johtajalle lähetettävät tiedotteet.

VÄHINTÄÄN 4 VIIKKOA ENNEN ensimmäistä observointikertaa kyseisessä päiväkodissa:

  1. Muokkaa johtajalle menevään sähköpostiin tiedosto: OHJE-johtajalle_18_19 (2)
  2. Kopio alla oleva teksti sähköpostiviestiksi johtajalle. Muuta viestiin oma allekirjoituksesi ja yhteystietosi.

Viestin aihe: Tutkimus- ja kehittämishanke

Hyvä päiväkodin johtaja!

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –hanke on osa kuntamme lakisääteistä varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämistyötä.

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto.

Tutkimukseen osallistuvat satunnaisesti valitut päiväkodit ja ryhmät.

Valinta osui teidän päiväkotiinne.

Tutustu oheiseen liitetiedostoon OHJE_johtajalle2-18_19.

Soitan sinulle parin päivän kuluessa.

Jos haluat ehdottaa sopivaa soittoaikaa, vastaa tähän viestiin.

Ystävällisin terveisin

Observoijan nimi

Observoija

3. Liitä sähköpostiin

4. Lähetä sähköposti

5. Soita johtajalle kahden päivän kuluttua:

  • kertaa ohjeessa olevat asiat ja tarkista, että johtaja ymmärtää mistä on kysymys
  • arvo yksi ryhmä (tai ryhmät jos observoidaan useampaa ryhmää) hänen päiväkodistaan
  • pyydä ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan yhteystiedot
  • pyydä, että johtaja informoi varhaiskasvatuksen opettajaa  tulossa olevasta sähköpostista.