Observoinnit jatkuvat keväällä 2018!

Katso ohjevideo observoinnin valmistelusta!

Ohje observoinnin valmisteluista18 (diat ilman selostusta)

***

Pähkinänkuoressa:

Valmistelut sujuvat muuten samalla tavalla kuin syksyn 2017 kierroksella, mutta kaksi muutosta on tullut:

  1.  Syksyn observoinneista poiketen ryhmän henkilökunta ei arvo lapsia, vaan sinä (observoija) teet arvonnan.
  2. Ryhmien lastentarhanopettajat (perhepäivähoidossa hoitajat ja pph:n ohjaajat / esimiehet) täyttävät jokaisesta havainnoidusta lapsesta sähköisen lomakkeen, jonka avulla saadaan syvällisempää tietoa lapsesta.

Tästä syystä:

  • Kun menet ensimmäistä kertaa ryhmään, pyydä lasten suostumuslomakkeet ja arvo niistä viisi.
  • Kirjoita numerot 1-5 paperille ja kunkin numeron viereen arpomasi lapsen etunimi ja sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta.

Esim.

1. Otto An.

2. Matti Me.

3. Liisa Lu. jne.

Tee kaksi samanlaista lappua.

Toinen lappu tulee itsellesi observointien kirjaamista varten.

Toinen lappu tulee ryhmän lastentarhanopettajalle / perhepäivähoitajalle. Täyttäessään lapsilomaketta hän tarvitsee samat lapsikoodit, joita observoija käyttää. Siten tiedot yhdistyvät oikein. Painota tätä asiaa antaessasi lapsikoodit työntekijälle.

***

Observoijan tehtävät ennen varsinaisten observointien aloittamista:

A.  Johtajan / perhepäivähoidon ja lastentarhanopettajan ohjeiden valmistelu vähintään 4 viikkoa ennen ensimmäistä observointikertaa

B. Yhteys tutkimuspäiväkotien johtajiin / perhepäivähoidon esimiehiin viimeistään 4 viikkoa ennen ensimmäistä observointikertaa

C. Yhteys ryhmien lastentarhanopettajiin viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä observointikertaa

Katso tarkat ohjeet:

Vaihe 1: Johtajan paketti 2018

Vaihe 1B+2B: Perhepäivähoidon paketti 2018

Vaihe 2: Lastentarhanopettajan paketti 2018

Huom! Lasten ja päiväkodin numeroita käytetään myöhemmin aineistojen yhdistämisessä. Aineistoon ei tule lasten tunnistetietoja, vain numeroita. Lasten tunnistetietoja ei missään vaiheessa kirjata tutkimusaineistoon, eikä päiväkodin numero ole julkinen tieto.