Vaihe 1B+2B: Perhepäivähoidon paketti 2018

JOS HAVAINNOITAVIIN YKSIKÖIHISI KUULUU PERHEPÄIVÄHOITOPAIKKOJA, TOIMI NIIDEN SUHTEEN NÄIDEN OHJEIDEN MUKAAN

Tällä sivulla ovat perhepäivähoidon ohjaajan / johtajan / esimiehen materiaalit ja hänen kauttaan perhepäivähoitajalle / ryhmikseen menevät materiaalit.

VÄHINTÄÄN 4 VIIKKOA ENNEN ensimmäistä observointikertaa kyseisessä päiväkodissa:

1) Muokkaa oikeat tiedot tiedostoon: OHJE-pphjohtajalle2.18-19

2) Kopioi alla oleva viesti sähköpostikenttään. Muokkaa viestiin oma nimesi.

Hyvä perhepäivähoidon johtaja / ohjaaja / esimies!

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –hanke on osa kuntamme lakisääteistä varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämistyötä.

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto.

Tutkimukseen osallistuvat satunnaisesti valitut päiväkodit ja perhepäivähoitoryhmät.

Valinta osui alueellasi olevaan yksikköön.

Tutustu oheiseen liitetiedostoon OHJE_pphjohtajalle2.-18-19.

Soitan sinulle parin päivän kuluessa.

Jos haluat ehdottaa sopivaa soittoaikaa, vastaa tähän viestiin.

Ystävällisin terveisin

OBSEVOIJAN NIMI

Observoija

3) Liitä sähköpostiin

4) Kun olet keskustellut puhelimessa perhepäivähoidon johtajan kanssa,

lähetä hänelle sähköpostin liitteenä