Työajanseuranta

Observoijien työajankirjaus kehittävä palaute –hankkeessa

Kaikkien hankkeessa työskentelevien henkilöiden on pidettävä erikseen työajanseurantaa hankkeelle kohdistuvasta työstä. Työajanseurantalomakkeeseen kirjataan observointityöhön ja observointikoulutuksiin kulunut aika matkoineen. Toimita Työajanseurantalomake oman kuntasi yhdyshenkilölle vuoden 2017 toukokuussa ja joulukuussa allekirjoituksin varustettuna. Hankkeeseen liittyvien matka- tai kululaskujen teossa on muistettava oikea tiliöinti kuntaan avatulle hankkeen tilille (tarkemmat tiedot saat kuntasi yhdyshenkilöltä).


Lisätietoja hankkeen taloutta hallinnoivalta henkilöltä: Jaakko Forsell, puh. 020 615 5074 tai jaakko.forsell@kouvola.fi.