Kysely: Kumpulan opiskeluympäristö on hyvä fyysisesti ja ilmapiiriltään

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tekemä Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018 (01/2019) tarkastelee toimeentulon lisäksi myös opiskelijoiden hyvinvointia. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden vastaukset kyselyn hyvinvointiväittämiin ovat seuraavat:

 1. Olen pystynyt tekemään ne opiskeluun liittyvät asiat, jotka olen aikonutkin tehdä.
  Ml-tdk:n vastaajista samaa mieltä: 62% (koko HY: 70 %)
 2. Olen tyytyväinen opiskeluympäristön ilmapiiriin.
  Ml-tdk:n vastaajista samaa mieltä: 80 % (koko HY: 70 %)
 3. Olen tyytyväinen fyysiseen oppimisympäristöön yliopistolla.
  Ml-tdk:n vastaajista samaa mieltä: 86 % (koko HY: 77 %)
 4. Tiedekunnan opetus (määrä, laatu, palautekäytännöt) edistää oppimistani.
  Ml-tdk:n vastaajista samaa mieltä: 77 % (koko HY: 66 %)
 5. Saan riittävästi tukea ja ohjausta opintoihini yliopistolta.
  Ml-tdk:n vastaajista samaa mieltä: 65 % (koko HY: 49 %)

Kyselyn perusteella Kumpulan opiskeluympäristö on siis hyvä niin fyysisesti kuin ilmapiiriltään. Tiedekunnan opetus sekä opintojen ohjaus ja tuki ja ovat vastausten perusteella myös selvästi yliopiston keskiarvoa parempia. Sen sijaan omien opiskelutavoitteiden saavuttamisessa tiedekunta suoriutuu heikommin kuin yliopisto keskimäärin. Syitä tämän takana on syytä selvittää ja korjata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *