Osaamistavoitetyöpaja 16.5.2019

Vielä ehdit mukaan osaamistavoitetyöpajaan torstaina 16.5. klo 14-16 Exactumin salissa C323.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan osaamistavoitteista ja opiskelijoiden itsearvioinnista sekä laatimaan arviointimatriiseja yhdessä Kumpulan kampuksen muiden opettajien kanssa! Pedagogiset yliopistonlehtorit Jokke  Häsä ja Liisa Myyry sekä yliopistonlehtori Johanna Rämö antavat  käytännön vinkkejä osaamistavoitteiden määrittelystä sekä itsearvioinnin  toteuttamisesta.

Jokke ja Johanna ovat tutkineet itsearviointia matematiikan opiskelijoilla ja kehittäneet nk. DISA-itsearviointimallin. Mallissa  keskeisellä sijalla ovat selkeästi laaditut ja oppimista tukevat  osaamistavoitematriisit. Näitä voi itsearvioinnin lisäksi hyödyntää mm. vertaisarvioinnissa, kurssin tieto- ja taitosisältöjen  suunnittelussa sekä yleisten asiantuntijataitojen tekemisessä näkyväksi  opiskelijoille.

Lisäksi tilaisuudessa esitellään uutta digitaalista DISA-työkalua, jonka  avulla kurssin osaamistavoitematriisin ja siihen liittyvien  itsearviointilomakkeiden luominen sujuu kätevästi. Työkalua kehittää Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen Osaston Sovelluskehitysakatemia (TOSKA).

Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97806/lomake.html

[EN] This email concerns a pedagogical workshop on assessment criteria that will be organised in Finnish. A corresponding workshop on the topic can be organised in English in the future if there are people who would be interested in such a workshop.

Ystävällisin terveisin

Johanna & Jokke

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *