Fysiikan opettajien laboratoriokurssille uudet luentovideot

Fysiikan opettajiksi valmistuvien opintoihin kuuluu erityinen laboratoriokurssi, jossa tutustutaan monipuolisesti opetuksessa käytettäviin kokeisiin ja demonstraatioihin, sekä kokeellisuuden didaktiikkaan. Nykyisin kurssi on osa matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaa. Kaksiosainen kurssi Didaktisen fysiikan kokeellisuus I & II kattaa koulufysiikan tärkeimmät osa-alueet. Osan kurssilla käsiteltävistä kokeista opiskelijat harjoittelevat toteuttamaan itse, mutta koko kurssin sisällön osalta tämä ei ole ajankäytön puitteissa mahdollista. Niinpä väistämättä opiskelijat tutustuvat suurimpaan osaan keskeisiä kokeita ja välineitä vain kurssin luennoilla. Tämä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska opiskelijat pitävät arvokkaana, että he näkevät “livenä” aihealueiden kokeellisuudesta mahdollisimman laajan kirjon.

Opettajaopiskelijoilla on kuitenkin sangen usein esteitä osallistua luennoille, kuten samaan periodiin osuva opetusharjoittelu. Tästä syystä, ja halusta tarjota mahdollisuus suorittaa laboratoriokurssi myös etäopiskeluna, vuosien 2006-2007 aikana silloisten kurssien luennot videoitiin. Tuolloin nettivideopalvelut olivat vielä lapsenkengissään, joten luennoista tehtiin ensin sarja DVD-levyjä, joita opiskelijoilla oli mahdollisuus lainata. Nykyisin nämä videot ovat toki Unitubessa. Yli kymmenessä vuodessa kurssit ovat kuitenkin kehittyneet sisällöltään ja muuttuneet rakenteeltaan, eivätkä vanhat videot enää palvele kunnolla tarkoitustaan. Luentojen uudelleen videointi onkin ollut kurssien kehittämistoimien listalla jo jonkin aikaa. Se on kuitenkin viivästynyt taloudellisista syistä. Luentojen luonteen vuoksi tehtävään tarvitaan kuvaaja, jonka lisäksi on tiedettävä, mikä kokeissa on olennaista ja mihin kamera milloinkin pitää kohdistaa. On siis odotettu mahdollisuutta palkata kuvaajaksi henkilö, joka on itse käynyt opettajien laboratoriokurssin.

Kesäkuussa 2019 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myönsi opetuksen ja oppimisen kehittämiseen suunnatun avustuksen, joka mahdollistaa kuvaajan palkkaamisen ja siten fysiikan opettajien laboratoriokurssin luentojen uudelleen videoinnin. Hanke toteutetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana. Uusienkaan videoiden ei ole tarkoitus kokonaan korvata luennoille osallistumista, vaan tarjota mahdollisimman hyvä korvaava oppimiskokemus tilanteessa jossa luento muuten jäisi näkemättä.