Tervetuloa, uudet opiskelijat!

Kumpulan kampukselle saapui lähes 800 uutta opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta toivottaa kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Kumpulan kampukselle!

Suurin osa kampuksen uusista opiskelijoista tulee kandiohjelmiin.

Tiedekunnan kandiohjelmiin tuli vuoden 2019 yhteishaussa yhteensä 3812 hakemusta. Hakijoista hyväksytiin 707 eli 19 %; näistä opiskelupaikan oli elokuun puoliväliin mennessä ottanut vastaan 608.

Suurin ohjelma on tietojenkäsittelytiede, jossa aloittaa 200 yhteishaun opiskelijaa sekä lisäksi 57 Avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saanutta. Muut ohjelmat suuruusjärjestyksessä ovat matemaattiset tieteet (115 paikan vastaanottanutta + 5 avoimen väylän kautta hyväksyttyä), fysikaaliset tieteet (100+1), kemia (76+3), maantiede (56+3), matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja (36) sekä geotieteet (25).

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan tuli yli 1600 hakemusta. Se on valtakunnallisestikin yksi suosituimmista hakukohteista heti perinteisten kauppatieteen, lääketieteen, oikeustieteen ja psykologian hakukohteiden jälkeen.

Hakupaine oli suurin maantieteessä, johon hyväksyttiin vain 12% hakijoista. Seuraavina ovat tietojenkäsittelytiede ja geotieteet (molemmat n. 14 %).

Täysin uuuteen, syksyllä 2019 aloittavaan kansainväliseen BSc in Science -ohjelmaan tuli edellisten lisäksi 144 hakemusta, joista 51 (35 %) hyväksyttiin. Elokuun puolivälissä paikan on vastaanottanut 21 opiskelijaa.

Maisteriohjelmiin voi siirtyä joustavasti suoritettuaan kandin tutkinnon tiedekunnassa. Muualla kandin suorittaneet voivat hakea erikseen maisteriohjelmiin. Alla olevat tilastot koskevat vain näitä hakuja, joissa muualla tutkinnon suorittaneet pyrkivät Kumpulaan jatkamaan opintojaan maisteriksi.

Tiedekunnan 12 kansainväliseen maisteriohjelmaan tuli kevään 2019 haussa yhteensä 1140 hakemusta, joista 245 (21 %) hyväksyttiin. Hakemusten määrä kasvoi peräti 45 % edellisestä vuodesta (794 hakijaa).

Paikan maisteriohjelmissa on vastaanottanut 91 opiskelijaa. Lisäksi maisteriohjelmiin siirtyy siis opiskelijoita suoraan tiedekunnan omista kandiohjelmista. Hakijoista 74 % oli EU/ETA-alueen ulkopuolelta, hyväksytyistä 51 %.

Eniten hakijoita oli datatieteen (276 hakijaa) ja tietojenkäsittelytieteen (222) maisteriohjelmiin. Yli sata hakijaa oli myös kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmaan (108). Hakupaine oli suurin geologian ja geofysiikan maisteriohjelmassa, johon hyväksyttiin vain 11 % hakijoista. Myös materiaalitutkimuksen (13 %), kemian ja molekyylitieteiden (17 %) sekä datatieteen (18 %) maisteriohjelmiin hyväksyttiin alle 20 % hakijoista.

Lisäksi suomenkieliseen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan tuli 10 hakemusta, joista 3 hyväksyttiin. Tähänkin maisteriohjelmaan siirtyy opiskelijoita lisäksi suoraan vastaavasta kandiohjelmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi kampukselle saapuu myös noin 170 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa.

Lisää hakutilastoja, tosin viiveellä, Helsingin yliopiston sivuilta.

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *