Jatkuva oppiminen Kumpulassa: verkosto-oppimisen pilotti

Etsimme Kumpulan verkosto-oppimisen pilottiin projektisuunnittelijaa ajalle 15.10.2019-31.12.2020.

Kumpulan kampuksella suunnitellaan ja pilotoidaan uusi oppimisen ja opettamisen verkostomalli. Verkostossa opettajia ja oppijoita ovat opiskelijat, yritysten työntekijät ja yliopiston henkilökunta. Toiminnan pohjana on yritysmaailmassa yleistyvä malli, jossa erilaisten toimijoiden saattaminen yhteen tuottaa jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Keskeisiä teemoja mallissa ovat työssä oppiminen ja työn opinnollistaminen. Yrityksissä on kokemusperäistä osaamista ja näkemystä, jota yliopistoilta puuttuu ja jonka opettaminen on yrityksille osaamistarvealoilla motivoitua.

Hankkeessa tehdään (a) pilotti Kumpulan kampuksella jo valmiiksi verkostoituneiden tekoälyn ja datatieteen alueella, (b) kootaan poikkitieteellinen työryhmä kehittämään tutkimustietoon perustuvaa verkostoitunutta oppimisen mallia (mm. pedagogia, yhteiskuntatiede, ihmistieteet, tietojenkäsittely) ja (c) käynnistetään luentosarja kampuksen henkilökunnan aktivoimiseksi pohtimaan verkosto-oppimista. Yhteistyöpotentiaali Aalto-yliopiston kanssa selvitetään ja hyödynnetään täysimääräisesti.

Pilottiin etsitään osa- tai täysiaikaista projektisuunnittelijaa ajalle 15.10.2019-31.12.2020. Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu pilotin käynnistäminen ja koordinointi. Projektisuunnittelijan tehtävä sijoittuu Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen tietojenkäsittelytieteen osastolle. Pilotti toteutetaan osana Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen kehittämistä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Jatkotutkinto ja tuntemus Kumpulan kampuksen tieteenaloista katsotaan eduksi. Tehtävä vaatii aloitteellista kehittämisotetta sekä kykyä rakentavaan yhteistyöhön kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tehtävässä tarvitaan hyviä organisointi-, projektinhallinta- ja tiimityötaitoja sekä suomen ja englannin taitoa.

Lisätietoja varadekaani Hannu Toivoselta (hannu.toivonen@helsinki.fi)

Vapaamuotoiset hakemukset viimeistään 30.9.2019 opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kaupille (anne.palo-kauppi@helsinki.fi)

[Edit 26.9.2019: selvennetty vaatimuksia vs. toiveita.]

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula