Geologian ja geofysiikan maisteriohjelman gradupaja

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma järjestää maisteriopiskelijoilleen viiden päivän intensiivisen gradupajan Lammin biologisella tutkimusasemalla 18.-22.11.2019.

Gradupaja antaa opiskelijoille tehostettua ohjausta pro gradu -tutkielmien kirjoittamiseen ja tarjoaa työympäristön intensiiviseen ja häiriöttömään kirjoitustyöhön. Gradupajan ohjaustoiminta rakennetaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan käsittäen mm. yksilöohjausta, kirjoitettujen luonnosten kommentointia ja pienryhmäopetusta. Viime vuotisen palautteen perusteella opiskelijat kokivat pajan erittäin hyödylliseksi, mikä näkyi myös hyväksyttyjen pro gradu -töiden määrässä. Erityisen hyvänä opiskelijat kokivat rauhallisen ja häiriöttömän työympäristön, joka palveli hyvin intensiivistä kirjoitustyötä, sekä myös ohjaajien kanssa käydyt palautekeskustelut.

Gradupajan tarkoituksena on vauhdittaa pro gradu -tutkielmien loppuunsaattamista, mikä on erityisen ajankohtaista niille opiskelijoille, jotka suorittavat tutkintoaan vielä vanhan tutkintorakenteen mukaan. Tänä vuonna opiskelijoita mahtuu mukaan n. 20 ja ohjaajia on paikalla 4-5 vaihtelevalla kokoonpanolla.

Lisätietoa gradupajasta saa yliopisto-opettaja Henrik Kalliomäeltä (henrik.kalliomaki@helsinki.fi)

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula