Updates on the effects of covid-19 (corona) on teaching

[EN] The Faculty of Science now gives campus-specific instructions for staff and students regarding the corona virus (covid-19) outbreak. They complement the university-wide instructions and will be updated as the situation changes.

Current instructions in a nutshell

Teachers: Take you teaching online or otherwise distant where possible. Inform the students in your course. Coordinate with the programme director and keep the study planner informed of any changes.

Students: Study remotely where possible. Follow the instructions for your specific courses.

**

[FI] Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta antaa nyt kampuskohtaisia ohjeita henkilökunnalle ja opiskelijoille koronavirusepidemiaan (covid-19) liittyen. Ohjeet täydentävät yliopistotason ohjeistusta ja niitä päivitetään tilanteen muuttuessa.

Tiivistelmä tämänhetkisistä ohjeista

Opettaja: Tee kurssistasi etäopiskeltava missä vain mahdollista. Tiedota muutoksista ja vaihtoehdoista kurssisi opiskelijoille. Koordinoi koulutusohjelman johtajan kanssa. Informoi muutoksista myös koulutussuunnittelijaa.

Opiskelija: Opiskele etänä aina kun mahdollista. Seuraa kurssikohtaisa ohjeita.

 

Subscribe to email updates from this blog
Follow us on Twitter: @edu_kumpula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *