Ryhmä 8: Ajatuksia kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja kurssin tavoitteista

Suurin osa ryhmästämme on aloittanut opiskelut tänä syksynä ja tietomme kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen tekemisestä ylipäätänsä ovat alkuvaiheessaLähestymme tätä kirjoitusta tehtävänannossa olleiden tukikysymysten kauttaYleisesti ottaen pidämme kasvatustiedettä ihmisläheisenä alanajossa ihminen itsessään on tutkimuksen kohteenaTulkintamme mukaan kasvatustiede tutkii ihmisen kasvua ja kehitystäoppimistavuorovaikutusta ja käyttäytymistäKasvatustieteen suuntana on kehittää käytänteitäjotka tukevat ihmisen kasvuaoppimista ja hyvinvointiaAkateemisessa maailmassa kasvatustieteet usein liittyvät toisiin lähitieteenaloihinjoita ovat esimerkiksi psykologiasosiaalitieteet, filosofia ja lääketiede. 

Mielestämme kasvatustiede eroaa esimerkiksi luonnontieteestä tutkimusalana siinäettä kasvatustieteessä ei tavoitella yhden ja ainoan totuuden löytämistäKasvatustieteellisessä tutkimuksessa voidaan tarkastella ilmiöitä eri teorioiden kautta ja pyritään tekemään tämän pohjalta johtopäätöksiäAjankohtaiset ilmiöt ja niiden muutokset ja kehitys ohjaavat kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemistäkoska tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa 

Hyvä kasvatustieteellinen tutkimus on lukijan näkökulmasta selkeää ja ymmärrettävääErityisesti kasvatustieteen kenttätyötä tekevät tahot hyötyvät tiedostajoka on sovellettavissa käytännön työhönToisaaltatutkimuksen on myös pystyttävä teoretisoimaan kentältä nousevia käytännön ilmiöitä ja tuotettava näistä tieteellistä tietoaNäin ollen kasvatustieteet ovat hyvin vuorovaikutteinen tieteenalaTutkimusta tarvitaan myös kumoamaan tai ainakin muokkaamaan vanhoja teorioita sekä olemassa olevia käytänteitäTieteen yksi tärkeimpiä tehtäviä on testata ja koetella nykyisiä toimintamalleja 

Uskomme kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemisen olevan monipuolista ja monitahoistaTutkimuksen tekemiseen liittyy olemassa olevien teorioiden ja tutkimuksen tarkasteluaaineiston keräämistä erilaisin menetelmin kuten haastattelemalla ja havainnoimalla sekä analyysien ja johtopäätösten tekemiselläTutkimusmenetelmät ovat vaihtelevia ja tutkija voi käyttää esimerkiksi laadullista ja määrällistä tutkimusta tai jopa käyttää näitä molempia samassa tutkimuksessaTutkimusmenetelmä määrittyy kuitenkin tutkimusaiheen mukaanTutkimuksen tekeminen voi olla hyvin pitkä prosessikun halutaan saada tietoa pitkältä ajalta ja löytää kausaalisuhteitaTutkimuksen tekeminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä tutkimusprosessin aluille laittavaa uteliaisuutta. 

Yliopisto-opiskeluun liittyy paljon erilaisia odotuksia ja ajatuksia. Ensimmäisenä keskusteluissa nousi esiin vastuu omasta opiskelusta. Olet vastuussa mm. opintojesi etenemisestä ja siitä kuinka paljon näet vaivaa opiskeluun yliopiston ulkopuolella. Jokainen asettaa itselleen omat suoriutumistavoitteet, jotka pyrkii saavuttamaan. Odotamme, että opiskelu yliopistossa on monipuolista. Ei siis vain luennoilla istumista, vaan esimerkiksi yhdessä tekemistä ja aktiivista omaa tiedonhankintaa. Yliopistomaailmassa vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään. Teet kursseilla töitä useissa ryhmissä ja haasteena voi olla työnjako ja aikataulujen sovittaminen. Ajatuksenamme oli kuitenkin, että olemme kaikki motivoituneita saattamaan työt loppuun, joten “vapaamatkustajista” tuskin tarvitsee huolehtia. Uskomme, että yliopistossa kehitymme suodattamaan ja rajaamaan suuria tietomääriäOpimme löytämään teksteistä olennaisen ja suhtautumaan kriittisesti tietoonJärkevä aikatauluttaminen voi olla monelle vielä haastemutta ehkä sinustakin kuoriutuu vielä todellinen ajankäytön mestari 

 

Kurssin lähestymistapa on sekä tutkivaettä opiskelijalähtöinenOpiskelijalähtöisessä opiskelussa keskeistä on oppilaan aktiivinen rooliTämä eroaa usein käytetystä tavastajossa opettaja luennoi ja oppilas on passiivinen kuuntelijaAiempaa kokemusta opiskelijalähtöisestä opiskelusta on tullut esimerkiksi esitelmien tai projektien tekemisen yhteydessäVastuu projektista on opiskelijallamutta loppujen lopuksi siitä oppii koko ryhmämyös opettajaTuleva tutkijatentti on mielestämme hyvä esimerkki tästäPääsemme kurssin aikana tutustumaan meille annettuun tutkijaan ja hänen tutkimukseensaKurssin lopussa pyrimme haastamaan tutkijaa mahdollisimman monipuolisesti ja toivommeettä meistä tulisi ilmi se, että olemme perehtyneet aiheeseen perusteellisesti. 

 

Tutkivista opetusmenetelmistä meillä ei ole vielä ainakaan paljon kokemustaOlemme saattaneet tehdä tai analysoida tutkimuksiamutta olemme saaneet niihin tarkat ohjeet ja tavoitteetLisäksi olemme aiemmin tarkastelleet lähinnä olemassaolevaa tietoaTulevissa opinnoissa tulemme soveltamaan jo olemassaolevaa tietoa ja pääsemme mahdollisesti luomaan sitä myös itse 

 

 

Kirjoittanut: Ronja Sinkkonen, Joonas Rantanen, Tiia Nieminen, Karoliina Anttonen, Anni Udd, Vilma Lehtoranta, Anna Brander, Katri Vuori, Sonja Mertaniemi ja Erika Chibani

6 vastausta artikkeliin “Ryhmä 8: Ajatuksia kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja kurssin tavoitteista”

  1. Hyvä teksti, en tiedä oliko tällä järjestelmällä joku vika päällä, kun heitti sanoja epämääräisesti toiselle riville (ei tavusääntöjen mukaisesti) niin vaikeutti hieman lukemista. Kattava teksti tieteellisestä tutkimuksesta ja kurssin kulusta sekä sisällöstä. Jäin hieman kaipaamaan ryhmäläisten omia ajatuksia ja fiiliksiä kurssia kohtaan. Mutta muuten miellyttävän pituinen teksti ja ymmärrettävä. 🙂

    Ryhmä 1/Rosa

  2. Hyvin huomioitu ja tuotu esille lähitieteenalat. hyvää pohdintaa, mm. kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisuudesta ja kuinka eri ilmiöt ohjaavat sitä ja tuovat uusia tutkimusaiheita ja kysymyksiä. hyvä huomio että kasvatustiede on ns. pehmeä tieteenala ja eroaa kovista siinä että ei ole yhtä muuttumatonta totuutta. hyvää pohditaa myös siitä mitä kasvatustiede on ja mihin sitä voidaan käyttää. Teksti on selkeää ja helppo ymmärtää vaikka jossain kohdissa rivinvaihto tuli hieman oudolta tuntuvaan kohtaan.

  3. Muotoilu tosiaan tuotti vähän tuskaa lukemiseen niinkuin edellä on mainittu mutta se varmasti korjaantuu helposti! Tekstissä oli kivoja ajatuksia ja kommentteja kuten ”opettajakin oppii” ryhmätöistä, ne piristivät tekstiä! Jäin vähän kuitenkin kaipaamaan teidän omia fiiliksiä opinnoista ja kurssista.

  4. Mukava kun pohditte kasvatustieteiden asemaa muihin tieteenaloihin nähden. Jäsentelystä miinusta.

  5. Tekstissä oli pohdittu kasvatustieteellistä tutkimusta monipuolisesti. Itsellänikin on samanlaisia ajatuksia!

  6. Kattavasti olette pohtineet teille tuttuja ja vielä tutummaksi tulevia kasvatustieteen ja sen tutkimuksen aspekteja, kuvista plussaa, mutta vaikka teksti olikin muuten mielekästä luettavaa, järjestelmän tavuttamattomuus teki siitä turhan vaikea selkoista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *