På svenska

Vad är EGEA Europe

EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers) är en politiskt obunden organisation för geografistuderande och nyutexaminerade geografer. EGEA grundades år 1988 och har sitt juridiska säte i Utrecht i Nederländerna. År 2017 består EGEA av 90 lokala sektioner (eng. entity) över hela Europa. Administrativt är EGEA indelat i fyra regioner och EGEA Helsinki hör till regionen North & Baltic tillsammans med sektionerna i Åbo, Uleåborg, Joensuu, Tartto, Vilnius, St. Petersburg, Kaliningrad, Köpenhamn, Oslo och Trondheim. Regionerna är inte begränsande utan utbyten och andra evenemang ordnas även utanför den egna regionens gränser. EGEA fungerar som en takorganisation för geografistuderande i Europa.

De studerande träffar varandra genom olika verksamhetsformer såsom kongresser, utbyten, seminarier och fester. Varje år ordnas fyra regionala kongresser på våren och en årskongress på hösten i vilka deltar 80 till 200 studerande.

Ett utbyte går ut på att en grupp från två lokala sektioner besöker varandra turvis under till exempel en veckas tid. Under veckan står värden för program, husrum och mat. Under seminarier samlas man kring ett gemensamt geografirelaterat tema. För mera information se EGEA Europes hemsida (på engelska).

Vad är EGEA Helsinki ry?

EGEA Helsingfors är en lokal EGEA-sektion för geografistuderande och geografiintresserade vid Helsingfors universitet. Föreningen grundades officiellt på hösten 2005 och är numera en registrerad förening. Före det hade redan flera helsingforsare deltagit i olika kongresser och några utbyten. Antalet aktiva EGEA-medlemmar växte ändå så pass kraftigt att en mera officiell organisation ansågs nödvändig. Dessutom ordnade EGEA Helsingfors North & Baltic Regional Congress i Lammi på våren 2006, vilket krävde organiserade former. Trots det är EGEA Helsingfors en förening med icke-formella förtecken där varje medlem har rätt att säga vad han/hon tycker. Å andra sidan krävs det att man deltar aktivt i föreningens verksamhet och ordnandet av evenemang.

EGEA Helsingfors har en styrelse som år 2017 består av sju medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och tre övriga medlemmar. Utöver styrelsen har några EGEA-medlemmar ansvarsuppdrag gällande utbyten, evenemangsarrangemang. miljö-, jämställdhets- och medelinsamlingsärenden, gulnäbbar, samarbete med MaO samt kontakt med alumner.

Man kan ansluta sig till EGEA Helsingfors genom att kontakta någon i styrelsen. De flesta börjar sin EGEA-karriär genom att delta i ett utbyte. Efter det har man chans att delta i kongresser och seminarier. På så sätt lär man sig känna människor från alla håll i Europa. Den nya styrelsen väljs på årsmötet i december. Välkommen med!

EGEA Helsingfors lokala verksamhet fungerar i huvudsak på finska och enligt situation på engelska eller svenska.  EGEA Europes officiella språk är engelska. Mer information om sektionens verksamhet finns på denna hemsida på finska.

Är du intresserad av att komma med i EGEA och delta i olika evenemang i Helsingfors och övriga Europa samt knyta vänskapsband runt hela Europa? I så fall är du mer än välkommen att kontakta oss!
EGEA Helsingfors kontaktuppgifter

EGEA Helsingfors styrelse och aktiva

Du kan även skicka frågor eller respons åt oss med detta responsformulär.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *