Harjoitus 1

En koe olevani mitenkään erityisen tekninen henkilö, joten tuskan hiki nousi otsalle havaitessani joutuvani sittenkin – näin opintojen loppusuoralla vielä – tekemään tuttavuutta atk-luokan kanssa sivuaineeni parissa. Yhden kurssin geoinformatiikkaa itsenäisesti opiskelleena pohdin erityisesti sitä, onko tietotasoni riittävä. Kun härkä kuitenkin näin ystävällisesti tarjosi sarvensa, ei auttanut kuin tarttua kiinni.

Kartta 1. Eri valtioiden typpipäästöt Itämereen.

Luennolla tuli vastaan yllättävän paljon tuttuja ja sopivassa määrin myös uusia asioita. En ollut ennemmin kuullutkaan QGIS:stä, mutta se vaikutti mielestäni hyvin loogiselta ja opittavissaolevalta. Tuttuuden tunne kumpusi kenties siitä, että olen käyttänyt joskus Karttapaikka-sivustoa. Harjoittelimme HELCOM:n valmiin aineiston pohjalta koropleettikartan tekoa QGIS:llä ja luentotehtävänä valmistuikin ohessa oleva kartta (kartta 1), joka kuvaa eri maiden suhteellisia osuuksia Itämereen päätyvistä typpipäästöistä.

Valitsin käyttää kartassani punaisen sävyjä, sillä ajattelin punaisen värin varoittavan hyvin typpipäästöistä, jotka ovat osasyyllisenä Itämeren suurimpaan ympäristöongelmaan, rehevöitymiseen. Kartassa silmiin pistää erityisesti kaksi asiaa – Saksan suhteellisen pieni osuus, sekä Puolan suhteellisen suuri osuus päästöistä. Molemmilla mailla on teollisuutta, maataloutta, sekä suuri väkiluku, jotka kaikki vaikuttavat typpipäästöihin. Saksan pienempi osuus selittynee kuitenkin osittain sillä, että vain pieni osa maasta sijaitsee Itämeren valuma-alueella (Rusanen).

Kartta 2. Eläkeläisten suhteellinen osuus väestöstä Suomen kunnissa vuonna 2015.

Tämän viikon harjoituksessa koin erityisen mielenkiintoisena tutkia Suomen kunnista vuonna 2015 kertovan aineiston attribuuttitaulukosta erilaisia muuttujia ja tarkastella niitä visuaalisesti kartalla värien avulla. Vietin aikaa tutkien eri muuttujien vaikutusta koropleettikarttaani, mutta valitsin lopulta esittää omassa kartassani (kartta 2) eläkeläisten suhteellista osuutta väestössä kunnittain. Kartan värityksen avulla sain hyvin esiin sen, miten suuremmissa kasvukeskuksissa ja kaupungeissa sekä niiden ympäryskunnissa eläkeläisten osuus on suhteessa pienempi kuin muualla Suomessa. Opiskelu- ja työpaikat vaikuttavat väestön liikkuvuuteen ja näinollen myös työ- ja opiskeluikäisen väestön suunta on Suomessa viime vuosikymmeninä ollut kaupunkeihin päin.

Luennon seikkaperäinen ja hyvin ohjeistettu harjoituskartan teko helpotti toisen kartan omatoimista tekemistä huomattavasti. Automatisoitumiseen menee varmaankin vielä aikaa, mutta koin siitä huolimatta oppineeni jo hallitsemaan joitakin perusasioita QGIS:stä. Olen kaikin puolin tyytyväinen molempiin karttoihini ensikertalaisena. Näin tuli härkäsestäkin kärpänen.

 

Lähteet:

(Aineisto karttoihin – HELCOM).

Iina Rusanen, QGIS tutuksi, luettu 18.1.2019 https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/2019/01/17/qgis-tutuksi/

2 Replies to “Harjoitus 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *