Tutkimuksen varadekaanin katsaus

Olli PeltoniemiAinutlaatuinen vuosi

Vuosi 2015 oli ainutlaatuinen tiedekuntamme historiassa. Valmistauduimme juhlavissa tunnelmissa vuoden 2015 tohtoripromootioon aurinkoisessa Helsingissä 4. – 7.6.2015 – olihan promootiomme vuoden ainoa Helsingin yliopiston 375-vuotisen historian juhlavuonna yliopistossamme järjestettävä tohtoripromootio. Vuonna 2015 Helsingin yliopisto koostui 11 eri alojen tiedekunnasta ja 17 erillisestä laitoksesta. Helsingin yliopistoa pidettiin 2015 hyvästä syystä maan johtavana tiedeyliopistona ja se on myös ylivoimaisesti laaja-alaisin ja monitieteellisin yliopisto Suomessa.

Promovoidut nuoret tohtorit olivat pääasiassa edellisen, vuoden 2008, promootion jälkeen valmistuneita eläinlääketieteen ja filosofian tohtoreita. Edellisten promootioiden välille mahtui 13 vuotta, nyt enää 7 vuotta. Kuitenkin potentiaalisesti promovoitavien tohtoreiden pooli oli saman kokoinen kuin edellisellä kerralla – noin 100 tohtoria, joista 68 käytti tilaisuuden nyt hyväkseen.

Juhlavuosi 2015 oli samalla myös ennätysvuosi tohtoreiden valmistumismäärissä tiedekunnan historian aikana – tohtoreita valmistui vuoden aikana 25 kappaletta, joista 16 eläinlääketieteen tohtori (ELT) ja 9 filosofian tohtori (FT) -tutkintoja. Myös kunniamaininnalla arvosteltuja väitöskirjoja oli ennätysmäiset neljä kappaletta: ELT Eveliina Palonen, FT Zhen Zhang, ELT Yagmur Derman ja ELT Riitta Rahkila. Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon voitti vuonna 2013 väitellyt ELT Elias Dahlsten, joka myöhemmin kesällä vihittiin tiedekunnan promootiossa primustohtoriksi.

Kliinisen tutkimuksen puolella alansa diplomaatit hoitivat ansiokkaasti ohjattaviaan eteenpäin erikoistumisaloillaan. Eurooppalaisia erikoiseläinlääkärin tutkintoja koordinoiva alan kattojärjestö EBVS (EBVS.eu) keskittyi edistämään kansainvälisissä residenssiohjelmissa erikoistuneiden eläinlääkäreiden lainsäädännöllistä, virallista asemaa. On todennäköistä, että näiden ponnistusten seurauksena eläinlääketieteen diplomaattitutkinnot saavat kansainvälisessä lainsäädännössä virallisen ja tunnustetun statuksen niin kutsutun Common Training Framework -ohjelman puitteissa.

Tutkijafoorumin osallistujat pääsivät kokeilemaan innovatiivisuutta muovailuvahalla.

Tutkijafoorumin osallistujat pääsivät kokeilemaan innovatiivisuutta muovailuvahalla.

Tiedekunnan vuorossaan kolmas Tutkijafoorumi järjestettiin 11.6. Järvenpäätalossa. Tapahtuman teemana oli innovatiivisuus akateemisessa työyhteisössä. Vierailevina puhujina kuultiin professori, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Reijo Salosta Orionilta aiheesta ”How innovations are born and how do they breed into success” ja tutkijatohtori Frank Martelaa Aalto-yliopistolta aiheesta ”Innovations are born out of intrinsic motivation”. Lisäksi osastot esittelivät tutkimusprojektejaan ja päivän viimeisenä ohjelmanumerona tutkijat pääsivät näyttämään kekseliäisyyttään muovailuvahan parissa.

Vuoden loppumetreillä kantautui vielä tiedekunnan tutkimusta koskeva superuutinen – teollisen maitohygienian professori Miia Lindström sai erittäin ansiokkaan työn tuloksena merkittävän eurooppalaisen tutkimushankerahoituksen, ERC Consolidator Grant -rahoituksen, noin 1,5 milj.€. Tämän lisäksi niin ikään elintarvikehygienian osastolle tuli apulaisprofessori Mirko Rossille merkittävä, noin 500 000. €:n arvoinen kansainvälinen EFSA-rahoitus.

Yhteenvetona vuoden 2015 tilanteesta voidaan sanoa, että tiedekunnan tutkimus ja tutkijat jatkoivat vahvaa tuloksen tekoa vaikeutuneesta toimintaympäristöstä huolimatta. Omasta puolestani promootion juhlamenojen ohjaajan ominaisuudessa haluan kiittää kaikkia promootioon tavalla tai toisella osallistuneita onnistuneesta ja näkyvästä akateemisesta juhlasta. Haluan myös kiittää kaikkia tiedekunnan tutkijoita, mukaan lukien avustavan henkilökunta, jälleen kerran erinomaisesta tuloksesta.

Olli Peltoniemi, tutkimuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto