Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY

Edunvalvonnan ja mullistusten vuosi

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry on eläinlääketieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö. EKY valvoo jäsenistön etua ja järjestää monipuolista toimintaa opiskelun vastapainoksi.

TKE-palautetilaisuudessa mietittiin opetuksen kehittämistä yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyötä tiedekunnan kanssa

Vuonna 2015 EKY oli aktiivisesti mukana tiedekunnan toiminnassa. Yliopistolla suunnitteilla olevat suuret rakennemuutokset ja henkilöstöleikkaukset pitivät EKY:n kiireisenä erityisesti loppuvuotta kohti. EKY pyrki, ja pyrkii jatkossakin, vaikuttamaan päättäviin tahoihin jotta muutosten negatiivinen vaikutus opiskelijoihin jäisi mahdollisimman pieneksi. Tiedekuntaan pidettiin tiivistä yhteyttä EKY:n hallituksen ja dekaanin välisissä tapaamisissa sekä hallinnon opiskelijaedustajien välityksellä tiedekunnan toimielimissä. Vuonna 2015 EKY järjesti myös opettajien kanssa yhteistyössä ’Terve kotieläin’ -palautetilaisuuden jossa opiskelijat ja opettajat kokoontuivat yhteen keräämään ideoita opettamisen kehittämiseksi. Vuonna 2015 tiedekunnan kanssa tehtiin yhteistyötä myös hieman epävirallisemmissa merkeissä kun EKY:n edustajia osallistui tiedekunnan 20-vuotis henkilöstöjuhlaan ja eläinlääketieteen opetuksen 70-vuotissidosryhmäjuhlaan.

Toimintaa ekyläisille

Vuoden aikana järjestettiin tuttuun tapaan perinteiset EKY-tapahtumat. Kollegailtojen järjestämistä jatkettiin, koska ne ovat nostaneet suosiotaan entisestään. Kollegailloissa eri aloilla työskentelevät eläinlääkärit kertovat omista urapoluistaan. Tavoitteena on inspiroida ja kannustaa opiskelijoita myös erilaisille urataipaleille sekä antaa itsevarmuutta työelämään siirtymisessä.

EKY-illoissa noin kerran kuukaudessa opittiin lisää mm. ruokinnasta ja eläinsuojelusta. Liikuntaa tarjottiin viikoittaisella sählyvuorolla Viikin monitoimitalolla sekä uudella ”sekalaisten” lajien liikuntavuorolla. Molemmat liikuntavuorot ovat olleet EKY:läisten keskuudessa suosittuja. Vaihtoehtoista liikuntaa saatiin harrastaa myös mm. Miekkailu-ekskursiolla. Nordiska Veterinär Mästerskapet –kilpailut järjestettiin Suomessa jossa urheilumenestys oli erinomainen ja pokaali kannettiin vuodeksi kerhohuone Kuopioon odottamaan ensivuoden kilpailua. Vuoden aikana koirakerho K9, hevoskerho Eqvet, kissakerho Felis, herrasmieskerho EHK ja finlandssvenska VetMed FSV jatkoivat aktiivista toimintaa.

Vappuna pintelöitiin perinteisesti Äidinrakkaus-patsas ja laulettiin iloisia lauluja.

Vuosi avattiin vuosikertabileillä, jossa juhlittiin palaten ajassa taaksepäin aina 20-luvulle saakka, kevään aikana järjestettiin myös monia sitsejä EKY:n kesken sekä yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. EKY:n 69. vuosijuhlia vietettiin Agroksenmäen holvikellarissa, Helsingin Hermannissa. Keväällä 2015 esitettiin myös ensimmäinen EKY:n speksi joka yhdisti opiskelijoita monilta vuosikursseilta improvisaatioteatterin, tanssin ja laulun kautta. Vappuperinteitä pidettiin yllä myös tällä kertaa toteuttamalla pesäpallo-ottelu Sampsaa vastaan, PreWappu, Äidinrakkaus-patsaan pintelöinti ja silliaaminainen Ullanlinnanmäellä. Lisäksi vappuaattona järjestettiin jo toista kertaa suuret vappubileet yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, esiintyjäksi lavalle oltiin saatu Elastinen. Syksyllä järjestettiin baarisuunnistus Selliappro, uusien opiskelijoiden varsasitsit, A-tarjous, sitsejä ja pikkujoulut EKY:n kesken ja lisäksi yhteistyössä Viikin muiden ainejärjestöjen kanssa. Uusia opiskelijoita kannustettiin mukaan toimintaan varsapassilla, jonka aktiivisesta täyttämisestä seuraa palkinto.

EKY:n vuosi 2015 oli aktiivinen – edunvalvontatyötä riitti läpi vuoden, mutta erityisesti loppuvuodesta vaadittiin EKY-aktiiveilta valmiutta toimiin. Tapahtumia ja juhlia järjestettiin aktiivisesti opintojen tasapainottamiseksi. Uusia toimijoita on lähtenyt mukavasti EKY:n toimintaan myös vuodelle 2016 ja siksi EKY odottaa paitsi uusia haasteita niin myös entistäkin aktiivisempaa toimintaa seuraavalta vuodelta.

Viivi Heljanko
Hallituksen puheenjohtaja 2015
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry.