Katariina Thomson

Kuka olet ja mitä teet ja kuinka kauan olet työskennellyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa?

Katariina ThomsonOlen ELT Katariina Thomson ja toimin Yliopistollisessa eläinsairaalassa Pieneläinsairaalan operatiivisen toiminnan johtavana eläinlääkärinä ja lisäksi vastaan Eläinsairaalan sairaalahygieniasta. Valmistuin keväällä 2005 ja jatkoin samana syksynä tohtorikoulutettavana farmakologian ja toksikologian oppiaineessa. Yliopistollisessa eläinsairaalassa olen työskennellyt vuodesta 2012.

 Mitkä asiat nousivat esiin työssäsi v. 2015?

 Olemme Yliopistollisessa eläinsairaalassa onnistuneet muutamassa vuodessa kehittämään eläinlääketieteellistä hoitohygieniaa täysin uudelle tasolle. Pieneläinsairaalassa sovelletaan hyvinkin yksityiskohtaisesti niitä toimintamalleja, jota sairaalahygienian ammattilaiset noudattavat suomalaisessa erikoissairaanhoidossa. Tämän lisäksi olemme luoneet omat käytännöt riskipotilaiden tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn.

Uskon hyvin voimakkaasti ennaltaehkäisevään työhön ja pyrin opetuksessa painottamaan ennakoivia työtapoja. Kun tunnistaa riskit ja soveltaa tavanomaisia varotoimia jokapäiväisessä potilastyössä, jää moni tartuntavaara toteutumatta ja työn kuormittavuus vähenee. Erityisesti Pieneläinsairaalan henkilökunta on kiitettävällä tavalla sisäistänyt ennakoivat työtavat ja tällä hetkellä hallitsemme tartuntariskit erittäin hyvin ja hoitoon liittyvien infektioiden määrä on hyvin alhainen.

Operatiivisen toiminnan osalta loppuvuodesta 2015 valtion uuden hallituksen linjausten myötä tulleet paineet säästöistä ja menojen karsimisesta toi uusia haasteita Pieneläinsairaalan toiminnalle. Yliopistollisessa eläinsairaalassa päätettiin panostaa toiminnan kehittämiseen pelkän säästämisen sijaan ja pyrkiä toiminnan tehostamisen ja voimavarojen paremman hyödyntämisen kautta täyttää säästövelvoitteet.

 Mikä on parhainta työssäsi?

Työn monipuolisuus, erittäin mukavat työtoverit ja korkeatasoinen, akateeminen työskentely-ympäristö tekevät sen positiivisen ja samalla haasteellisen työyhteisön jossa viihdyn vuodesta toiseen.

 Mitkä ovat suunnitelmasi vuodelle 2016?

Sairaalahygienian tiimoilta tavoittena on ylläpitää saavutettua erinomaista hygieniatasoa ja pyrkiä entistä pontevammin vähentämään ja järkevöittämään mikrobilääkkeiden käyttöä Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Näillä toimilla kannamme vastuuta niin eläinten kuin ihmistenkin hyvinvoinnista uhkaavasti lisääntyvän mikrobilääkeresistenssin saralla.

Pieneläinsairaalan toimintojen osalta panostamme sisäiseen, niin potilaiden kuin henkilökunnankin, liikkuvuuden parantamiseen ja toiminnan pullonkaulojen tunnistamiseen. Lisäksi toimintojen sujuvoittaminen on tärkeä kehityskohde ja sitä kautta työhyvinvointia parantava seikka. Pyrimme ylläpitämään ja parantamaan korkeatasoista eläinlääketieteellistä palvelutasoa niin asiakkaille kuin potilaita lähettäville kollegoillekin. Tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan ammattitaitoa ja panostaa entistä laadukkaampaan opetukseen.