Sanna Viitanen

Sanna ViitanenKuka olet ja mitä teet ja kuinka kauan olet työskennellyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa?

 Olen Sanna Viitanen ja työskentelen Yliopistollisessa eläinsairaalassa sisätautiosastolla sairaalaeläinlääkärinä ja kliinisen opettajan sijaisena. Olen työskennellyt noin kuusi vuotta Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Työura täällä alkoi erikoistumisopintojen merkeissä vuonna 2010. Sisätaudit olivat jo silloin olleen vuosia kiinnostuksen kohteenani ja mielenkiintoinen potilasmateriaali sekä mukavat työkaverit täällä yliopistolla veivät mukanaan ja työskentely eläinsairaalassa jatkui myös erikoistumisopintojen jälkeen.

 Mitkä asiat nousivat esiin työssäsi v. 2015?

 Vuonna 2015 olen työskennellyt potilastyön ohella puolet työajastani niin sanottuna ohjaavana opettajana kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla. Tämä on tarkoittanut sitä, että olen ollut mukana monessa opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvässä hankkeessa kuluneen vuoden aikana. Opetuksen suunnittelu ja kehitystyö on avannut aivan uusia mielenkiintoisia näkökulmia minulle itselleni ja toivottavasti tehty työ on myös edesauttanut opiskelijoiden oppimista klinikkajakson aikana.

 Mikä on parhainta työssäsi?

 Oikeastaan työssäni on monta erityisen mukavaa osa-aluetta. Tietysti käytännön potilastyö on yksi tärkeimmistä osa-alueista omassa työssäni. Potilastyö on parhaimmillaan haastavaa ja palkitsevaa, melkein jokainen potilas opettaa minullekin jotain uutta. Lisäksi potilastyössä meillä Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehdään usein hyvin antoisaa yhteistyötä eri osa-alueiden asiantuntijaeläinlääkäreiden kanssa. Toisaalta kliininen tutkimus ja tutkimushankkeet, joissa olen saanut olla mukana, ovat antaneet uutta tietoa, näkökulmaa ja syvyyttä tavalliseen potilastyöhön. Lisäksi koen opetustyön ja opiskelijoiden läsnäolon antoisana.

Mitkä ovat suunnitelmasi vuodelle 2016?

 Vuonna 2016 potilastyö, opetus ja ohjaavan opettajan tehtävät jatkuvat ennallaan. Ainoana erityisenä asiana tälle vuodelle toivon, että saan väitöskirjani viimeisteltyä. Väitöstilaisuus olisi suunniteltu syksylle 2016.