Yliopistollinen eläinsairaala

Eläinsairaalan vuosi 2015 oli hyvä, niin opetuksen, tutkimuksen kuin taloudenkin kannalta

Tilikaudelta 2015 Eläinsairaala teki noin 100t€ ylijäämää, mikä on Yliopistollisen eläinsairaalan historian paras tulos. Toivottavasti pystymme tuolla ylijäämällä hieman loiventamaan Helsingin yliopiston kovien säästöpaineiden vaikutuksia. Potilasmäärät laskivat kuitenkin hieman, ja tämä näkyi Hevossairaalassa eniten. Pitkään jatkunut taloustilanne näkyy hevosalalla edelleen voimakkaana. Hevosten astutusmäärät pienenevät joka vuosi ja vaikka hevosia tulee klinikalle vielä kohtuullisesti, omistajien maksuvalmius vaikuttaa entistä enemmän hoitopäätöksiin. Pieneläinsairaalassa potilasmäärä laski vain hieman ja muutos johtunee pääosin eläinlääkintätoimialan muuttuneesta kilpailutilanteesta. Tuotantoeläinten määrä on pysynyt praktiikka-alueellamme vakaana ja sopimus Mäntsälän kunnan eläinlääkäripalveluista saatiin taas uudistettua. Koko sairaalan toiminta on edelleen valtakunnallista; potilaita oli 283 kunnan tai kaupungin alueelta ja lisäksi potilaita tuli jonkin verran Venäjältä ja Baltian maista.

  Yliopistollisen eläinsairaalan avainluvut 2014 2015
  Yliopistollinen eläinsairaala liikevaihto  7,9 Meur 6,7 Meur
  Pieneläinsairaala potilaat 17900 17 500
  Hevossairaala potilaat  2950 2880
  Tuotantoeläinsairaala potilaat  11400 11 900

Opetuksessa iso muutos oli klinikkakierron uudistaminen kahden viikon rotaatiolle. Aiemmin klinikkaryhmien rotaatio on ollut kolme viikkoa ja nyt koko klinikkakierto uudistettiin. Valinnaisuus kasvoi hieman, patologian jakso ja teurastamoharjoittelu tulivat mukaan klinikkakiertoon ja kesäopetus vakiintui osaksi opintoja. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä. Ulkomaisissa korkeakouluissa eläinlääketiedettä opiskelevia vaihto-opiskelijoita oli vuoden aikana yhteensä 27 henkeä, ja he suorittivat sairaalassa yhteensä lähes 500 opintopistettä.  Opetusyhteistyö muiden oppilaitosten kanssa jatkui entiseen malliin; toimimme harjoittelupaikkana myös ammattikorkeakouluopiskelijoille ja ammattitutkintoa suorittaville.

Yliopistollinen eläinsairaala on vuosittain mukana noin 40 tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuspalvelumme ovat laitteiden ja tilojen käyttöä, henkilöstöpalvelua ja potilastietojärjestelmän tietoja. Sairaala oli mukana mm. Tampereen Teknillisen yliopiston ”KurkoBoneApps” prekliinisessä tutkimuksessa lampailla ja kaneilla sekä Helsingin yliopiston kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston, HUS syöpäklinikan, HUB Biopankki, Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitos ja Wise Nose – Suomen Hajuerotteluyhdistyksen kanssa yhteistyössä toteutettavassa monitieteisessä tutkimuksessa. Hankkeessa selvitetään eri sairauksien, erityisesti syöpien, tutkimusta koirien hajuerottelukyvyn avulla. Hanketta koordinoi dosentti Anna-Hielm Björkman.

Heli Hyytiäisen väitöstilaisuus.

Heli Hyytiäisen väitöstilaisuus.

Eläinsairaalan fysioterapeutti MSc Heli Hyytiäinen väitteli keväällä aiheesta: ”Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction”. Väitös sai mediassakin ansaitsemansa huomion, sillä maailmassa on eläinfysioterapiasta väitelleitä vasta kuusi henkeä.

Helsingin yliopiston 375-juhlavuotta juhlistettiin teemalla ”Eläimellinen yliopisto”. Viikkiin avattu Helsingin

Kissakahvila pop-up

Kissakahvila pop-up

ensimmäinen pop-up kissakahvila oli menestys: viikon aikana kahvilassa vieraili yli 1000 asiakasta, lainatut 7 kotikissaa viihtyivät hyvin asiakkaiden siliteltävinä ja yhteistyö sponsoreiden ja kumppanien kanssa sujui onnistuneesti. Kahvilan sulkemisajan jälkeen asiakkaille oli tarjolla eläinlääketieteen asiantuntijoiden kissaluentoja. Studia Veterinaria -yleisöluentosarja jatkui keväällä ja luentoja oli myös syksyn Eläinten viikolla Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Vuosi 2015 oli Eläinsairaalallekin juhlavuosi, sillä Pieneläinsairaala täytti syyskuussa 50 vuotta.

Helsingin yliopiston muutosohjelman vaikutukset näkyivät sairaalan toiminnassa jo keväällä 2015. Saaren klinikan peruskorjaus supistui pieneksi pintaremontiksi, mutta onneksi toimintaa päästiin kuitenkin jatkamaan jo syksyn aikana. Navettatilat olivat kuitenkin suljettuna noin puoli vuotta, mikä aiheutti myös henkilöstön lomautuksia. Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät syksyllä ja odotettavissa on, että vaikutuksia kohdistuu myös Eläinsairaalaan. Luottamus tulevaisuuteen on kuitenkin tallella – Suomen ainoa eläinlääketieteen koulutusyksikkö tarvitsee opiskelijoilleen laadukkaan harjoittelupaikan.

Jussi Anttila
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto