Dekaanin katsaus

Tiedekunnan vuosi 2018

 

Kuten aiempina vuosinakin myös vuonna 2018 tiedekunnan opiskelijat menestyivät erinomaisesti opinnoissaan ja henkilöstö oppimisen ohjauksessa. Tiedekunta ylitti koulutustavoitteensa monin osin. Eläinlääketieteen lisensiaatteja valmistui 63 tavoitteen ollessa 62 (102 %) ja kandidaatteja 70 (tavoite 64, 109%), mutta tohtoritavoitteesta jäätiin hieman: vuoden aikana valmistui 13 tohtoritutkintoa (tavoite 16, 82%). Erikoiseläinlääkäreitä valmistui 16.

Potilasmäärä yliopistollisella eläinsairaalalla kasvoi vuoden aikana. YLE:n esittämä TV-sarja, Yliopistollinen eläinsairaala, esitti suurelle yleisölle sairaalaan potilaiden tarinoita seuraamalla eläinsairaalan potilaita ja heidän omistajiaan kotona ja sairaalakäynneillä. Dokumenttisarjasta on tullut kiittävää palautetta ja yleisön suuri kiinnostus toi sarjalle myös Kultainen Venla -ehdokkuuden. Potilaiden ja omistajien koskettavissa tarinoissa tuotiin esille erilaisia eläintauteja, tutkimuksia ja hoitoja sekä samalla yliopiston opetusta ja eläinlääketieteellistä tutkimustakin.

Vuoden suuri onnistuminen oli menestyminen Suomen Akatemian Profi-rahoituksessa. Tiedekunta on valinnut tutkimuksen painopisteeksi yhteisen terveyden – one health. Ajattelutavan pohjana on käsitys ympäristön, ihmisten ja eläinten terveyden muodostamasta kokonaisuudesta. Tiedekunta esitti ja Helsingin yliopisto valitsi yhteisen terveyden yhdeksi yliopiston profiloitumisalaksi, jota Suomen Akatemia päätti PROFI IV –hakukierroksella rahoittaa viisi vuotta, 2018–2022.  Yhteinen terveys -hankkeessa on tiedekunnan lisäksi neljä muuta Helsingin yliopiston tiedekuntaa (lääketieteellinen tiedekunta, maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta ja valtiotieteellinen tiedekunta), tutkimusryhmä Hannoverin eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta, Ruokavirasto ja Luke sekä yrityksiä. Hankeen nimeksi on valittu Helsinki One Health, HOH. Nykyisellä hankkeen rahoituksella tullaan saamaan viideksi vuodeksi 8 uutta professorintehtävää, ja vieraileva professori -ohjelma Hannoverin eläinlääketieteellisestä korkeakoulun kanssa. Professoreiden lisäksi verkosto vahvistuu jatkossa muilla tutkijoilla. HOH on merkittävä poikkitieteellinen panostus Helsingin yliopiston tutkimukseen, ja se tulee jättämään pysyvän suuntautumisen eläinlääketieteelliseen tutkimukseen. Tiedekunnan ystäville HOH-lyhenne tulee vastaan lähivuosina monessa eri yhteydessä.

Yhteiskunnan yliopistolle suuntautuvaa rahoitusta on maan kuluneella hallituskaudella leikattu kipeästi eikä se ole tapahtunut ilman vaikutuksia toimintaan. Olikin suuri ilo kun vuoden aikana tiedekunnan pitkään laskussa ollutta professorimäärää saatiin paikattua kahden uuden professuurin täytöllä. Diagnostisen kuvantamisen professorina aloitti dosentti Mirja Ruohoniemi ja lisääntymistieteen professorina dosentti Juhani Taponen .

Tiedekunnassa henkilöstön osaamista kehitetään sisäisellä koulutuksella ja mahdollistamalla koulutukseen ja kokouksiin osallistumista voimavarojen puitteissa. Vuoden 2018 aikana järjestettiin sairaalaeläinlääkäreille suunnattu pedagoginen koulutus.

Resurssipulaa on saatu paikattua myös lahjoituksin. Maailmalla eläinlääketieteen opetuksessa käytetään avuksi kliinisten taitojen alkuoppimisessa eläinmalleja. Jo aiemmin tiedekunta on saanut lahjoituksena koulutukseen sikamallin  ja vuonna 2018 varsankasvattajat keräsivät kolehdin ja rahoittivat hevosmallin tammagynekologian ja hevosten sisätautien oppimiseen. Tamma tehtiin Kanadassa ja se rantautui vuodenvaihteessa Helsinkiin. On erinomaisen tärkeää, että yliopiston ystävät tukevat tiedekunnan koulutusta ja tutkimusta. Tästä kaikille lahjoittajille ja tutkimusta tukeville säätiöille iso kiitos!

Talouden synkistä näkymistä huolimatta vuosi 2018 oli tiedekunnalle menestyksellinen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tästä saamme kiittää tiedekunnan opiskelijoita, henkilökuntaa ja YPA:n hallintoväkeä, jonka tuki on onnistumisemme peruspilari. Maan talous on kasvu-uralla ja suuri osa suomalaisista – sekä koko yliopistolaitos – odottavat Suomen seuraavalla hallituskaudella panostuksia koulutukseen. Eduskuntavaalikampanjan aikana vaikutti olevan poliittinen yksimielisyys siitä, että jatkossa koulutuspanostukset tulevat turvaamaan Suomen menestymisen. Yliopistolaisilla on siis hyvä syy odottaa helpotusta talouskurimukseen tulevina vuosina.

 

Antti Sukura
dekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto