Rahoitus

RAHOITUS 2015 2016 2017   2018
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
17,6 15,2 14,2    13,3
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 11,8 10,7 11,3    12,0
Yhteensä (milj. euroa) 29,3 25,9 25,5    25,3