Tutkimuksen varadekaanin katsaus

One Health tulee –
oletko valmis?

 

 

 

 

 

 

Vuosi 2018 jää historiaan One Health –teeman konkretisoitumisesta tiedekunnan tutkimuksen näkyvänä ikkunana. Edellisen vuoden yhteiset ponnistelut johtivat HOH –organisaation perustamiseen syksyllä 2018. Kick off –tilaisuutta vietettiin syyskuussa ja Tiedekulma täyttyi kiinnostuneista kuulijoista ja aktiivisesta yleisöstä maailman One Health -päivän aattona marraskuun alussa.

Mikä HOH?

HOH Helsinki One Health on tuore ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Rohkaisemme eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Helsingin yliopisto valitsi yhteisen terveyden tutkimuksen profilointikohteeksi vuonna 2017, minkä jälkeen perustettu HOH Helsinki One Health -verkosto on saanut huomattavaa rahoitusta toimintansa aloittamiseen. Viiden tiedekunnan (lääketiede, farmasia, maa-ja metsätaloustieteellinen, valtiotieteellinen ja eläinlääketieteellinen) muodostama verkosto muun muassa isännöi yhdeksää uutta apulaisprofessuuria, jotka tullaan perustamaan Suomen Akatemian rahoitusjaksolla vuosina 2018–2022.

HOH Helsinki One Health -verkoston tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa, ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien sairauksien periytymistä ja vaikutuksia eläinten hyvinvointiin.

HOH Helsinki One Health verkosto tekee yhdessä avainkumppaneidensa kanssa kaikkensa, jotta Helsingin yliopisto olisi vuonna 2025 yksi yhteisen terveyden tutkimuksen huippuyliopistoista maailmassa.

Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/fi/one-health

 

Olli Peltoniemi
tutkimuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto