Tervetuloa eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootiosivuille!

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootio pidetään 5.6.2015. Promootiojuhlallisuudet kestävät kolme päivää, 4.-6.6.2015. Näillä sivuilla tiedotetaan kaikista promootioon liittyvistä asioista, ja sivut täydentyvät aina promootioon asti.

Promootioakti3

Promoottorina toimii professori Terttu Katila, juhlamenojen ohjaajana professori, varadekaani Olli Peltoniemi ja yliairuena yliopistonlehtori Anu Näreaho.

Promootion suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat promoottorin johtama promootiotoimikunta ja promootiokoordinaattori. Promootioon liittyvät kysymykset ja yhteydenotot pyydetään lähettämään promootiokoordinaattori Maarit Elo-Valentelle osoitteeseen el-promootio@helsinki.fi

fb_icon_325x325