Kunniatohtorit

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan promootiossa vihitään kunniatohtoreiksi kymmenen oman alansa vaikuttajaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö oli ratkaisevassa roolissa vaikuttamassa kauaskantoiseen päätökseen liittää Eläinlääketieteellinen korkeakoulu uutena tiedekuntana osaksi Helsingin yliopistoa – päätös ei ollut helppo vaan vaati vankkaa visiota eläinlääketieteen tulevaisuudesta Suomessa.

Tämä seurauksena eläinlääketieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1995. Näiden 20 vuoden aikana olemme voineet nähdä, että silloinen päätös oli oikea, sillä se on mahdollistanut sekä suomalaisen eläinlääketieteen tutkimuksen ennennäkemättömän nousun yliopiston innovatiivisessa tutkimusympäristössä että suomalaisen eläinlääketieteen opetuksen korkean, kansainvälisestikin tunnustetun, tason.

Presidentti Niinistö on henkilönä esikuvallinen eläinten ystävä ja puolestapuhuja.

 

Pääjohtaja Matti Aho

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Matti Aho on eläinlääketieteen lisensiaatti, jolla on pitkäaikainen kokemus elintarvikehygieniasta. Perustutkinnon lisäksi hän on suorittanut tarkastuseläinlääkärin, elintarvikehygieenikon sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärin tutkinnot.

Aho työskenteli maa- ja metsätalousministeriön palveluksessa vuosina 1997-2012, aluksi elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikkönä ja sittemmin osastopäällikkönä sekä Suomen eläinlääkintöpäällikkönä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa hän oli tiedekunnan valitsemana ulkopuolisena jäsenenä neljä vuotta, 2010-2014.

 

Professori Ian Dohoo                                                 

Ian Dohoo on epidemiologian emeritusprofessori Prince Edward Island -yliopistossa Charlottetownissa, Kanadassa. Hän on johtava kansainvälinen eläinlääketieteellisen epidemiologian tutkija, jolla on laaja julkaisutoiminta. Hän on ollut pioneerina luomassa tietokonepohjaista seurantamenetelmää eläinten terveystutkimukseen.

Ian Dohoo on opettanut ansiokkaasti eläinlääketieteellisen epidemiologian perusteita monelle eläinlääkärisukupolvelle. Hänen vetämänsä kurssit, mm. jokavuotiset yhteispohjoismaiset NOVA- kurssit, ovat olleet perustana monen suomalaisen tutkijan epidemiologiselle ja tilastolliselle osaamiselle ja edelleenkin ovat suurelle osalle tiedekunnan tohtorikoulutettavia. Lisäksi hän on kirjoittanut eläinlääketieteellisen epidemiologian kurssikirjoja. Dohoo on poikkeuksellisen motivoiva ja erinomaisen hyvä opettaja, joka on saanut kurssiensa opiskelijat innostumaan aiheesta. Hän on saanut useita opetus- ja tutkimuspalkintoja ja on Ruotsin maatalousyliopiston ja Guelphin yliopiston kunniatohtori.

 

Professori Michel Georges                                                             

Michel Georges on eläinlääkärin koulutuksen saanut geneetikko ja työskentelee tutkimusjohtajana Liègen yliopiston monitieteisen soveltavan genetiikan ja proteomiikan klusterissa (Groupe interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée). Hän kuuluu kotieläinten genetiikan kansainvälisesti arvostetuimpiin tutkijoihin.

Kontakteista Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan mainittakoon mm. laaja tutkimusyhteistyö tutkimusryhmien kanssa. Tiedekunnan tutkimusryhmistä on osallistuttu Michel Georgesin organisoimiin tutkijakoulutuskursseihin Liègessä. Georges on esitelmöinyt kutsuttuna puhujana maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja Biotekniikan instituutissa. Hän oli mukana myös Euroopan komission FP7:n rahoittamassa LUPA-projektissa “Canine disease genomics” ja sen johtoryhmässä, jossa on myös eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustaja.

 

LL Eeva Kuuskoski                                                     

Eeva Kuuskoski on ollut kansanedustajana vuosina 1979-1995 sekä sosiaali- ja terveysministerinä 1983-1987 ja 1991-1992. Toimiessaan merkittävissä yhteiskunnallisissa tehtävissä Kuuskoski edisti huomattavasti eläinlääkäreiden ja lääkäreiden yhteistyötä ns. One Health -konseptin puitteissa.

Eeva Kuuskoski on erityisesti ollut kiinnostunut ympäristöterveydenhuollosta ja siihen erittäin keskeisesti kuuluvasta elintarviketurvallisuudesta. Hän on merkittävästi edistänyt elintarviketurvallisuutta parantavia ratkaisuja suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuuskoskella on paljon ansioita suomalaisen elintarvikehygienian koulutuksen ja käytännöllisten toimenpiteiden kehittämisessä. Lisäksi Kuuskoski on toiminut aktiivisesti eläinlääketieteen opetuksen järjestämiseksi Helsingissä.

 

MMM Esa Manninen       

Neuvontapäällikkö Esa Manninen on lypsyn alalla kiistaton asiantuntija sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomalainen karjatalous on hyötynyt Mannisen asiantuntemuksesta, jossa yhdistyvät käytännön kokemus ja laaja teoreettinen tietämys. Hän on pohjoismaisen meijeriorganisaation NMSM:n kantavia voimia ja vaikuttanut myös pitkään kansainvälisessä meijeriorganisaatiossa (IDF), missä yhteydessä hän on kehittänyt alan standardeja ja käytäntöjä.

Esa Manninen on opettanut eläinlääkäreitä ja laatinut opetusaineistoja jo yli 20 vuotta, aiheenaan lypsytekniikka ja lypsylaitteistot sekä lypsyn vaikutus maitohygieniaan ja utareterveyteen. Hän on tuonut lypsykarja- ja maitohygieniaopetukseen eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle välttämätöntä asiantuntemusta. Opetusansioidensa lisäksi hän on tehnyt vuosikymmeniä tutkimusyhteistyötä eläinlääketieteen tutkijoiden kanssa. Hän on myös toiminut tiedekunnan tutkijoiden hankkeiden ohjausryhmissä sekä erilaisissa työryhmissä yhdessä eläinlääkäreiden kanssa.

 

Vanhempi tutkija Anne Marie de Passillé                

Kanadalainen Anne Marie de Passillé on kansainvälisesti arvostettu tuotantoeläinten käyttäytymistieteen tutkija. Hän on jäänyt eläkkeelle Agri-Food Canadan vanhemman tutkijan virasta, mutta jatkaa tutkimustyötä British Columbian yliopiston dosenttina.

Vuonna 1995 tohtori Anne Marie de Passillé ja hänen samalla alalla työskentelevä miehensä aloittivat yhteistyön Suomessa silloin uuden tieteenalan, eläinten hyvinvointi- ja käyttäytymistutkimuksen, tutkijoiden kanssa. On pitkälti Anne Marie de Passillén ansiota, että eläinlääketieteellisen tiedekunnan eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkijat ovat nykyään kansainvälisesti erittäin hyvin verkostoituneita ja toimivat alan tiedeyhteisössä aktiivisesti. Anne Marie de Passillén ohjaus,- opetus- ja tutkimusyhteistyö on mahdollistanut aiemmin tiedekunnassa vähäisen tutkimusalan kehittymisen kansainväliseksi ja tasokkaaksi.

 

ELL Erkki Pyörälä

Erkki Pyörälä on nykyiseen eläinlääkärikuntaan laajasti vaikuttanut opettaja. Vuosikymmenten ajan hän hoiti esimerkillisesti praktiikan käytännön opetusta ensin Hautjärvellä ja sen jälkeen Saarella. Luontaisilla pedagogisilla kyvyillään hän kärsivällisesti ja rauhallisesti sai aikaan erinomaisen oppimisen ilmapiirin.

Erkki Pyörälä oli klinikan johtohahmo, jolta aina kysyttiin mielipidettä, ohjetta tai apua. Näitä kaikkia kysyjä sai, usein sopivasti mukavalla huumorilla höystettynä. Hän on ammattikunnan edustaja, joka on laajasti vaikuttanut tuotantoeläinpraktiikan opetukseen, kiinnostavuuteen, toimintamalleihin ja arvostukseen opiskelijoiden silmissä. Erkki Pyörälä on toiminut myös Suomen eläinlääkäriliiton luottamusneuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

 

Professori emeritus Charles E. Short

Charles Short on eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professori emeritus ja yksi American College of Veterinary Anesthesiologists -organisaation perustajajäsenistä. Professori Shortilla on eläinlääkärin tutkinto Auburnin yliopistosta Alabamasta 1958, MS-tutkinto fysiologiassa ja lääketieteellisessä elektroniikassa Baylorin lääketieteellisestä yliopistosta Houstonista Texasista 1971 sekä kunnianmaininnalla suoritettu tohtorin tutkinto Åbo Akademista.

Charles Short on jäänyt eläkkeelle Cornellin yliopiston virasta, mutta on jatkanut opetustyötä pitämällä lukuisia luentoja eri puolilla Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Edelleen hän konsultoi ahkerasti eläinanestesiologiaan ja eläinten kivunlievitykseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on ollut mukana suomalaisissa anestesiaa ja kivunhoitoa käsittelevissä tutkimuksissa ja väitöskirjatöissä; hänellä on suomalaisten tutkimusryhmien kanssa useita yhteisjulkaisuja. Suomalaisia kollegoita on myös vieraillut hänen luonaan Yhdysvalloissa syventämässä eläinanestesiologian osaamistaan. Suomen vierailut ja luennointimatkat jatkuvat edelleenkin.

 

Professori Roger Stephan                                         

Roger Stephan on Zürichin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarviketurvallisuuden ja hygienian laitoksen (Institute for Food Safety and Hygiene) johtaja vuodesta 2003. Hän valmistui eläinlääkäriksi 1990, eläinlääketieteen tohtoriksi 1994 ja suoritti väitöskirjan jälkeisen habilitaatiotutkinnon 2001.

Roger Stephan on johtava elintarviketurvallisuuden tutkija Euroopassa ja hän on usean kansainvälisesti korkeatasoisen lehden toimitusneuvostossa. Hänellä on yli 200 julkaisua vertaisarvioiduissa lehdissä, minkä lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjankappaleita, ohjannut yli 50 väitöskirjaa ja 3 habilitaatiotyötä. Hänellä on ollut laajaa yhteistyötä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa ja hän on osallistunut suomalaisten eläinlääkäreiden kouluttamiseen. Hän on toiminut myös arvostettuna tieteellisenä asiantuntijana eri tehtävissä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

fb_icon_325x325