Promootiosanastoa

Airuet -Tiedekuntien opiskelijoita, jotka toimivat yliairueen ja juhlamenojen ohjaajan, eli officianttien, apuna eri juhlallisuuksissa. Airuiden tehtäviin kuuluu vieraiden opastaminen ja kunniavartiona toimiminen. Airuet tunnistaa osakuntien airutnauhasta ja ylioppilaslakista, ja perinteen mukaan he edustavat omaa osakuntaansa.

Airuet miekanhiojaiset - Copy

Juhlamenojen ohjaaja – Tiedekunnan professori, joka ohjaa juhlamenojen kulkua.

Kunniatohtori Doctor honoris causa. Tiedekunta kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia ansioituneita henkilöitä myöntämällä heille kunniatohtorin arvon. Kunniatohtorin arvon myöntäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa.

Matrikkeli – Ennen promootiota ilmestyy promootiotoimikunnan toimittama matrikkeli, joka toimii myös virallisena kutsuna promootioon. Matrikkeli sisältää kunniatohtoreiden ja promovendien henkilötiedot.

Miekanhioja / miekanhiojatar – Tohtoripromovendin seuralainen. Nimestään huolimatta ei joudu hiomaan miekkaa.

Miekanhiojaiset – Miekanhiojaiset järjestetään promootiopäivän aattona. Hiontanesteenä käytetään kuohuviiniä.

Miekanhionta

Officiantti – Tiedekunnan valitsema promootion suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva henkilö: promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Primus / prima – Tohtoripromootion vihkiäisjuhlassa ensimmäisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori. Hän vastaa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen ja osoittaa täten vihittävien edustajina näiden oppineisuuden.

Promootio – Promootio on 1200-luvulta muotonsa saanut juhlallinen tilaisuus, jossa annetaan yliopistollinen oppi- tai muu arvo tunnuksineen. Promootioon liittyy runsaasti symboliikkaa ja perinteisiä tapoja.

Promootiopäivälliset – Promootiopäivälliset järjestetään aktipäivän iltana.

Promootioretki – Promootiota seuraavana päivänä promovoiduille järjestetään vapaamuotoinen huviretki.

Promootiotanssiaiset – Promootion juhlinta huipentuu promootiotanssiaisiin. Tanssiaisiin kuuluu vanhoja tansseja, joita harjoitellaan etukäteen. Tanssiaisten jälkeen kokoonnutaan ihailemaan nousevaa aurinkoa, jolle pidetään myös puhe.

Poloneesi

Promoottori – Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille tohtorin arvon osoittamat merkit. Promoottoriksi valitaan (yleensä) virkaiältään vanhin professori.

Promovendi – Oppiarvoonsa vihittävä tohtori. Hän osallistuu juhlallisuuksiin tavallisesti seuralaisensa eli miekanhiojan tai miekanhiojattaren kanssa.

RiemutohtoriDoctor semisaeculares. Promootiossa 50 vuotta sitten eli vuonna 1965 promovoidut tohtorit vihitään kesäkuussa 2015 riemutohtoreiksi.

Ultimus / ultima – Tohtoripromootion vihkiäisjuhlassa viimeisellä kunniasijalla vihittävä, eli toiseksi parhaan arvosanan saanut nuori tohtori. Vihkimisen päätyttyä ja promoottorin lausuttua loppusanat ultimustohtorin tehtävänä on pitää puhe kutsuvieraille.

Yliairut -Johtaa juhlamenoja yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa ja toimii promootion airuiden johtajana.

fb_icon_325x325